Welkom op ons Meldpunt Luchtkwaliteit in onze gemeente Heusden.

Natuur en Milieuvereniging gemeente Heusden NMVH zet zich in voor het belang van een goede luchtkwaliteit in onze gemeente. We hebben nu een campagne die zich richt op onze inwoners. Daarvoor is gekozen omdat wij als burgers een belangrijke bijdrage kunnen leveren aan het beschermen en verbeteren van de luchtkwaliteit. Bijvoorbeeld door anders en minder …
Lees verder

Meldpunt Luchtkwaliteit is nog steeds in de lucht

Wij als burgers kunnen een belangrijke bijdrage leveren aan het beschermen en verbeteren van de luchtkwaliteit. Als we kijken naar de uitstoot van het gevaarlijke fijnstof kunnen we zelfs heel veel doen. Particuliere hout stook is namelijk verantwoordelijk voor maar liefst 23 procent van alle fijnstofuitstoot in heel Nederland. Wij kunnen zonder met wie dan …
Lees verder

Samen werken aan een eigen burgermeetnet

Naast het meldpunt gaat de Natuur- en Milieuvereniging gemeente Heusden (NMVH) een volgende stap zetten, met het zelf meten van fijnstof.Dit project start op dinsdagavond 16 november a.s. met een informatieavond over het samen meten van de luchtkwaliteit in de gemeente Heusden. Inloop vanaf 19.15 uur met een kopje koffie/thee dat voor u klaar staat. …
Lees verder

Luchtkwaliteit gemeente Heusden

Het Meldpunt Luchtkwaliteit van de Natuur- en Milieuvereniging gemeente Heusden (NMVH) is nu één jaar actief. Het onderwerp wordt vaker belicht in de media. Er zijn meer mensen die zich uitspreken over de overlast die zij ervaren. Het blijft een persoonlijke ervaring die door iedereen anders wordt beleefd. Daarom gaan we een volgende stap zetten …
Lees verder

Is biomassa een duurzame energiebron?

Bekende duurzame energiebronnen zijn zon, wind en water. Biomassa bestaat uit allerlei organische materialen. Dat kan van alles zijn: (snoei)houtafval uit de bosbouw en houtverwerkende industrie, rioolslib uit waterzuiveringsinstallaties, groente-, fruit- en tuin-afval (gft), plantaardige olie en vet uit de voedingsmiddelenindustrie, mest van veebedrijven en gewassen die speciaal voor bio-energie worden verbouwd, zoals koolzaad. Hoe …
Lees verder

Beter met de Barbecue

Een vuurkorf of terrashaard stoken en barbecueën in de tuin is gezellig. Het is dan ook niet zo leuk om de aandacht te vestigen op een minder gezellig aspect van hout stoken, namelijk dat houtrook ongezond is. Veel inwoners van onze gemeente Heusden weten dat niet.Grillen in de openlucht levert altijd broeikasgassen op. Schaf daarom …
Lees verder

Hout stook veroorzaakt 23% van het fijnstof in Nederland

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) past vanaf dit jaar een nieuwe rekenmethode toe om het fijnstof in Nederland te bepalen. Dat doet zij om zich aan te sluiten bij de al bestaande Europese meetmethode. Een goede zaak. De Natuur- en Milieuvereniging gemeente Heusden (NMVH) pleit er voor om meer meetpunten in te richten, …
Lees verder

Luchtkwaliteit en geurhinder

Het stoken van hout kan voor de omwonenden overlast opleveren in de vorm van geurhinder, gezondheidseffecten en roetneerslag, samengevat als stookoverlast. Zo’n 10 tot 12% van de Nederlanders ondervindt geurhinder door houtstook in hun directe omgeving; veel burgers ondervinden schadelijke gezondheidseffecten van houtrook. Het ervaren van geurhinder in de woonomgeving kan leiden tot gezondheidsklachten, onder …
Lees verder

Eerste resultaten Meldpunt Luchtkwaliteit Heusden

Het Meldpunt Luchtkwaliteit van De Natuur- en Milieuvereniging gemeente Heusden (NMVH) heeft op zaterdag 6 februari de eerste resultaten van het Meldpunt Luchtkwaliteit gepresenteerd in een televisie uitzending van de lokale HTR. In de drie maanden vanaf de start van het Meldpunt Luchtkwaliteit op 28 oktober 2020 zijn er maar liefst 53 meldingen binnengekomen. Het …
Lees verder

Alternatieven voor hout stook (met prijsvraag)

Houtstook levert sfeer en warmte. Maar ook overlast door rook en fijnstof. Wat zijn alternatieven voor hout stook. Andere manieren bedenken om de gezelligheid vast te houden en andere manieren bedenken door dat helemaal zonder hout stook te doen. Win-win situaties voor onze gezamenlijke gezondheid en voor het milieu. Heb jij ideeën over hoe je …
Lees verder