STICHTING GIERSBERGSE MIDDEL AKKER VLIJMEN | RSIN: 855046788 is een ANBI (Algemeen nut beogende instelling)

Klik HIER voor de ANBI gegevens.

Ondersteun ons werk om onze natuur te beschermen, te herstellen en te behouden
en ook door kwetsbare gronden aan te kopen.

Wil je een donatie geven?
Het bedrag dat je wilt geven is eenmalig. Je maakt dat bedrag over op de bankrekening:
NL03 INGB 0007 1173 41 Stichting Giersbergse Middel Akker; Oudheusden
Bij de omschrijving zet je: donatie.

Wil je een gewone gift doen met belastingvoordeel?
Je mag gewone giften aan ANBI GMA aftrekken in de aangifte inkomstenbelasting. De term
‘gewone giften’ is van de Belastingdienst. Het bedrag dat je wilt geven is eenmalig. Je maakt
dat bedrag over op de bankrekening:
NL03 INGB 0007 1173 41 Stichting Giersbergse Middel Akker; Oudheusden.

Bij de omschrijving zet je: ‘gewone gift 2024’ als je dat bedrag nog dit belastingjaar wilt
aftrekken. Dan moet dat bedrag wel voor kerst 2024 op onze rekening staan.
Bij de omschrijving zet je: ‘gewone gift 2025’ als je dat bedrag (ook) in belastingjaar 2025 wilt
aftrekken. Dan mag dat bedrag pas na 3 januari 2025 en voor kerst 2025 op onze rekening
staan.

Wil je een periodieke gift doen met groot belastingvoordeel?
Je mag jouw periodieke gift aan ANBI GMA helemaal aftrekken.
De gift is een periodieke gift, omdat je minimaal hetzelfde bedrag 5 kalenderjaren achter
elkaar schenkt. Langer mag ook; Je hebt de periodieke gift vastgelegd in een overeenkomst
die je sluit met de ANBI STICHTING GIERSBERGSE MIDDEL AKKER. Je tekent ook met
een betalingsvolmacht dat wij maandelijks een bedrag van jouw rekening mogen afschrijven.
Je maakt dus zelf geen geld over.

Onze service
We helpen graag bij het beantwoorden van al jouw vragen over donatie, gewone gift en
periodieke gift en met het invullen van ons standaardcontract periodieke gift. Mail naar:
GMAgiften@NMVH.Conscribo.nl Vergeet niet jouw adres en telefoonnummer te
vermelden.

Klik hier voor de voorwaarden Belastingdienst gewone en periodieke giften

Download hier de overeenkomst periodieke gift

Download hier de betalingsvolmacht periodieke gift