Aanmelden als Lid

Meldt zich aan als lid van de Natuur- en Milieuvereniging gemeente Heusden.
De contributie voor leden bedraagt minimaal 12 euro per jaar, het gironummer is: IBANnummer NL38 INGB 0005377889 t.n.v. Natuur- en Milieuvereniging gemeente Heusden.
Voor gezinsleden bedraagt de contributie minimaal 6 euro per jaar.
Donateurs zijn vrij in hun afdracht aan de vereniging.

Wij stellen het op prijs dat U spoedig na de aanmelding eenmalig de contributie dan wel afdracht aan ons overmaakt naar het bovengenoemde gironummer.

    Voornaam

    Tussenvoegsel

    Achternaam

    De verificatie periode van reCAPTCHA is verlopen. Laad de pagina opnieuw.