Aanmelden als Lid

Meldt zich aan als lid van de Natuur- en Milieuvereniging gemeente Heusden.
De contributie voor leden bedraagt minimaal 12 euro per jaar, het gironummer is: IBANnummer NL38 INGB 0005377889 t.n.v. Natuur- en Milieuvereniging gemeente Heusden.
Voor gezinsleden bedraagt de contributie minimaal 6 euro per jaar.
Donateurs zijn vrij in hun afdracht aan de vereniging.

Wij stellen het op prijs dat U spoedig na de aanmelding eenmalig de contributie dan wel afdracht aan ons overmaakt naar het bovengenoemde gironummer.

    Voornaam

    Tussenvoegsel

    Achternaam

    The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.