Bestelformulier

Samen meten in de gemeente Heusden

U woont in de gemeente Heusden. U bent geïnteresseerd in een – door de werkgroep Luchtkwaliteit van de Natuur en Milieuvereniging gemeente Heusden (NMVH) – geassembleerde en te begeleiden bij de installatie- fijnstofmeter voor een bedrag van:

Voor leden en bewoners met een Heusden Pas € 36,- Voor niet-leden € 46,-

Wat krijgt u hiervoor?

De NMVH levert de fijnstofmeter en geeft hulp en advies over de plaatsing en het gebruik. U bent zelf verantwoordelijk voor netspanning en verbinding met uw wifi of het internet. De lengte van de voedingskabel wordt in overleg met u bepaald. Als binnen 3 maanden na plaatsing er onverhoopt gebreken of tekortkomingen ontstaan aan de fijnstofmeter, dan zal NMVH u zo snel en goed mogelijk helpen/bijstaan. U bent zich er van bewust dat wij een vrijwilligersorganisatie zijn en zal om die reden billijk zijn voor wat betreft de verwachtingen met betrekking tot de geboden hulp.

Als u een sensor wilt bestellen.

 1. Als u een sensor wilt bestellen wilt u dan het onderstaande formulier invullen.
 2. U maakt het bedrag over op rekeningnummer IBAN nummer NL 38 INGB 0005377889 t.n.v. Natuur- en Milieuvereniging gemeente Heusden.
  Graag in de omschrijving zetten; aanschaf fijnstofmeter, uw straatnaam, huisnummer, postcode en woonplaats.
  Let wel; deze betaling maakt uw bestelling definitief.
  Bij levering vragen wij indien van toepassing naar de Heusden Pas.
 3. Dit bestelformulier wordt als een bevestiging gemaild naar het e-mailadres dat door u hier is opgegeven.

  Naam

  Adres

  Postcode

  Woonplaats

  Telefoon

  E-mailadres


  Bij een groot aantal bestellingen kan het wat langer duren voordat u uw fijnstofmeter ontvangt. Wij vragen uw geduld!