ANBI – Vereniging

ANBI-status! Onze vereniging heeft de ANBI-status verworven (fiscaal nummer: 813598679).

Dit houdt in dat de NMVH door de Belastingdienst is aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling.
Dit brengt fiscale voordelen met zich mee voor donateurs.

Dat betekent dat u giften aan de NMVH van uw inkomstenbelasting mag aftrekken, ook als u onder de drempel blijft. Voorwaarde is wel dat u dit in een overeenkomst met de vereniging vastlegt.

Klik HIER voor de ANBI gegevens.

Enige voorwaarde is nog dat de gift als vast bedrag minimaal eens per jaar gegeven worden gedurende minimaal vijf jaar, en dat dit vastgelegd is in een schriftelijke verklaring. Een voorbeeld van zo’n verklaring vindt u op http://download.belastingdienst.nl.

Zo kunt u uw lasten beperken.
Of het belastingvoordeel doorgeven aan de vereniging.

Ga voor meer informatie naar www.belastingdienst.nl.