NATUUR- EN MILIEUVERENIGING GEMEENTE HEUSDEN (NMVH) VLIJMEN | RSIN: 813598679 is een ANBI (Algemeen nut beogende instelling)

Klik HIER voor de ANBI gegevens.

Ondersteun ons werk om de natuur te beschermen en te behouden en ons milieu betere uitgangspunten te geven.

Wil je een donatie geven?
Het bedrag dat je wilt geven is eenmalig. Je maakt dat bedrag over op de bankrekening: NL38 INGB 0005 3778 89 Natuur- en Milieuvereniging gemeente Heusden; Oudheusden Bij de omschrijving zet je: donatie.

Wil je een gewone gift doen met belastingvoordeel?
Je mag gewone giften aan ANBI NMVH aftrekken in de aangifte inkomstenbelasting. De term ‘gewone giften’ is van de Belastingdienst. Het bedrag dat je wilt geven is eenmalig. Je maakt dat bedrag over op de bankrekening: NL38 INGB 0005 3778 89 Natuur- en Milieuvereniging gemeente Heusden; Oudheusden. Bij de omschrijving zet je: ‘gewone gift 2024’ als je dat bedrag nog dit belastingjaar wilt aftrekken. Dan moet dat bedrag wel voor kerst 2024 op onze rekening staan.
Bij de omschrijving zet je: ‘gewone gift 2025’ als je dat bedrag (ook) in belastingjaar 2025 wilt aftrekken. Dan mag dat bedrag pas na 3 januari 2025 en voor kerst 2025 op onze rekening staan.

Wil je een periodieke gift doen met groot belastingvoordeel?
Je mag jouw periodieke gift aan ANBI NMVH helemaal aftrekken. De gift is een periodieke gift, omdat je minimaal hetzelfde bedrag 5 kalenderjaren achter elkaar schenkt. Langer mag ook. Je hebt de periodieke gift vastgelegd in een overeenkomst die je sluit met de ANBI NATUUR- EN MILIEUVERENIGING GEMEENTE HEUSDEN.Je tekent ook een betalingsvolmacht dat wij bijvoorbeeld maandelijks een bedrag van jouw rekening mogen afschrijven. Je maakt dus zelf geen geld over.

Onze service
We helpen graag bij het beantwoorden van al jouw vragen over donatie, gewone gift en
periodieke gift en met het invullen van ons standaardcontract periodieke gift. Mail naar:
NMVHgiften@NMVH.Conscribo.nl Vergeet niet jouw adres en telefoonnummer te vermelden.

Klik hier voor de voorwaarden Belastingdienst gewone en periodieke giften

Download hier de overeenkomst periodieke gift

Download hier de betalingsvolmacht periodieke gift