Vrienden van HGW

Het Groene Woud (HGW) is het gebied in de driehoek Eindhoven-Tilburg-Den Bosch, dus ook Heusden valt hieronder. De stichting HGW werkt aan verfraaiing van natuur en landschap in dit gebied. De gemeente Heusden is aangeslotene van de stichting. Onze vereniging ontvangt subsidie van HGW voor het project Dorpsnatuur in Venne-Oost. Als tegenprestatie verzoekt HGW om …
Lees verder

Samen werken aan een eigen burgermeetnet

Naast het meldpunt gaat de Natuur- en Milieuvereniging gemeente Heusden (NMVH) een volgende stap zetten, met het zelf meten van fijnstof.Dit project start op dinsdagavond 16 november a.s. met een informatieavond over het samen meten van de luchtkwaliteit in de gemeente Heusden. Inloop vanaf 19.15 uur met een kopje koffie/thee dat voor u klaar staat. …
Lees verder

Luchtkwaliteit gemeente Heusden

Het Meldpunt Luchtkwaliteit van de Natuur- en Milieuvereniging gemeente Heusden (NMVH) is nu één jaar actief. Het onderwerp wordt vaker belicht in de media. Er zijn meer mensen die zich uitspreken over de overlast die zij ervaren. Het blijft een persoonlijke ervaring die door iedereen anders wordt beleefd. Daarom gaan we een volgende stap zetten …
Lees verder

Nestkasten langs de Heidijk en op Steenenburg populair

In 2020 zijn, in het kader van de natuurlijke bestrijding van de eikenprocessierups, langs de Heidijk 70 nestkasten opgehangen. Deze werkzaamheden werden verricht in een samenwerking tussen de Natuur- en Milieuvereniging gemeente Heusden (NMVH), Geocachers en de gemeente Heusden. Dit jaar zijn deze nestkasten voor de tweede keer schoongemaakt en is er weer geteld hoe …
Lees verder

Groenadoptie: ga zelf het groen bij jou in de buurt inrichten en onderhouden

Heb je je achtertuin en je voortuin biodivers ingericht met inheemse planten, en op zoek naar de volgende uitdaging? Of heb je geen tuin, maar wil je toch tuinieren? Of vind je dat het openbaar groen bij jou in de buurt er uit anders uit moet gaan zien? Dan is groenadoptie misschien iets voor jou. …
Lees verder

Beter met de Barbecue

Een vuurkorf of terrashaard stoken en barbecueën in de tuin is gezellig. Het is dan ook niet zo leuk om de aandacht te vestigen op een minder gezellig aspect van hout stoken, namelijk dat houtrook ongezond is. Veel inwoners van onze gemeente Heusden weten dat niet.Grillen in de openlucht levert altijd broeikasgassen op. Schaf daarom …
Lees verder

Hout stook veroorzaakt 23% van het fijnstof in Nederland

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) past vanaf dit jaar een nieuwe rekenmethode toe om het fijnstof in Nederland te bepalen. Dat doet zij om zich aan te sluiten bij de al bestaande Europese meetmethode. Een goede zaak. De Natuur- en Milieuvereniging gemeente Heusden (NMVH) pleit er voor om meer meetpunten in te richten, …
Lees verder

Luchtkwaliteit en geurhinder

Het stoken van hout kan voor de omwonenden overlast opleveren in de vorm van geurhinder, gezondheidseffecten en roetneerslag, samengevat als stookoverlast. Zo’n 10 tot 12% van de Nederlanders ondervindt geurhinder door houtstook in hun directe omgeving; veel burgers ondervinden schadelijke gezondheidseffecten van houtrook. Het ervaren van geurhinder in de woonomgeving kan leiden tot gezondheidsklachten, onder …
Lees verder

Stookalert van het RIVM

Hout stoken zorgt voor fijnstof en dat is schadelijk voor de gezondheid van omwonenden én de stoker zelf. Wanneer de open haard of houtkachel een uur brandt, brengt dat vijf eer meer fijnstof in de lucht dan een uur autorijden. Het verkeer veroorzaakt minder fijnstof in de lucht; steeds meer voertuigen hebben namelijk een roetfilter …
Lees verder

Eerste resultaten Meldpunt Luchtkwaliteit Heusden

Het Meldpunt Luchtkwaliteit van De Natuur- en Milieuvereniging gemeente Heusden (NMVH) heeft op zaterdag 6 februari de eerste resultaten van het Meldpunt Luchtkwaliteit gepresenteerd in een televisie uitzending van de lokale HTR. In de drie maanden vanaf de start van het Meldpunt Luchtkwaliteit op 28 oktober 2020 zijn er maar liefst 53 meldingen binnengekomen. Het …
Lees verder