Ontwikkelingen op de Middel Akker – snipperpercelen

Na de aankoop van de gronden van Piet Smeekens en daarna die van de familie van Bladel, was er een probleem: de gronden grensden niet aan elkaar. Ertussen lagen twee snipperpercelen; gelukkig wilden de eigenaren hiervan ook aan ons verkopen.

De stoeptegels die nog in het gebied lagen hebben we inmiddels verwijderd. De coniferen, Amerikaanse eiken en (deels dode) Douglas sparren worden dit weekend verwijderd dan wel ongevaarlijk gemaakt voor wandelaars. En daarna planten we zo snel mogelijk inlandse loofbomen soorten als eik, winterlinde, sporkehout, lijsterbes en berk weer terug. Meer details over de omvorming vind je HIER.

Ate van Dijk