Een goed weidevogeljaar?

De eerste berichten in mei (link naar nieuwsbrief 1) van de Weidevogelbeschermingsgroep Waalwijk (WBG), die ook in onze gemeente actief is, waren niet al te best. Klik hier voor de het verslag Hoe het afliep lees je in het juni-verslag Een overzicht van de situatie in Nederland vind je op boerenlandvogels.nl .De cijfers in juni …
Lees verder

Woonveste renoveert woningen Van Marnixstraat in Drunen

Voor de renovatie van 139 woningen in de Van Marnixstraat en omgeving heeft Woonveste een (verplicht) ecologisch onderzoek uitgevoerd. Hierbij zijn twee zomer-verblijfplaatsen en één paar-territorium van gewone dwergvleermuis, dertien nestlocaties van huismus, zevenendertig nestlocaties van gierzwaluw en nestlocaties van spreeuw in het plangebied gevonden. In overleg van onze vereniging met Woonveste is besloten een …
Lees verder

Subsidies Middel Akker

Grondaankopen voor natuur gaan gepaard met subsidie aanvragen. Voor de Smeekens-percelen hebben we op 7 augustus de laatste documenten voor het laatste deel voor subsidies bij het GOB ingeleverd, voor de inrichting van perceel 3565 (het perceel van Piet dat aan de Duinweg ligt). Ook voor perceel 3564 (het perceel dat we van de provincie …
Lees verder

Nachtvlinders op de Middel Akker

In de glossy van 2021, over Duinweg 68 (nu Middel Akker), stond een stuk over nachtvlinders. Onze vlinderman Paul Kreijger schreef toen dat hij in de loop der jaren al 324 verschillende soorten nachtvlinders had waargenomen aan de Duinweg. Na 2021 ging Paul gewoon (enthousiast) door met waarnemen. In juni ging het hard. Op 12 …
Lees verder