Nieuw elan op Eendenkooi Ter Kwak

Eendenkooi Ter Kwak heeft na meer dan 40 jaar een nieuw beheer. Jan Reinders draagt het stokje over aan onze vereniging met Marc Snijders als nieuwe kooiker.
Dankzij Jans toewijding is de kooi uniek gebleven. Onder leiding van Marc zijn renovaties uitgevoerd en is er een makhok gebouwd. Vrijwilligers blijven essentieel en kunnen zich aanmelden voor onderhoud. De kooi is niet vrij toegankelijk, maar er zijn excursies geleid door Marc.

Gevangen eenden krijgen pootringen voor wetenschappelijk onderzoek naar eendachtigen.

Het uitgebreide verhaal vind je HIER.