Nog meer nachtvlinders op de Middel Akker

Op de Middel Akker zijn opvallende nieuwe nachtvlinders waargenomen. Het totale aantal soorten staat nu op 359. De witvlakvlinder en de zwarte witvleugeluil werden gespot als nieuwe toevoegingen (357 en 358). De gehakkelde spanner maakte het tot 359. De buxusmot kende een enorme toename met 85 waarnemingen op 17 september. Paul Kreijger verbaast zich over …
Lees verder

Nieuw elan op Eendenkooi Ter Kwak

Eendenkooi Ter Kwak heeft na meer dan 40 jaar een nieuw beheer. Jan Reinders draagt het stokje over aan onze vereniging met Marc Snijders als nieuwe kooiker.Dankzij Jans toewijding is de kooi uniek gebleven. Onder leiding van Marc zijn renovaties uitgevoerd en is er een makhok gebouwd. Vrijwilligers blijven essentieel en kunnen zich aanmelden voor …
Lees verder

Is het verwarmen van je woning met hout, slim en voordelig?

Hoewel houtkachels populair zijn, zijn ze financieel en milieutechnisch minder voordelig dan andere verwarmingsmethoden. Houtverbranding veroorzaakt luchtvervuiling en gezondheidsrisico’s door fijnstof en schadelijke stoffen. Ondanks ‘schonere’ kachels blijft houtverbranding ongunstig voor het milieu. Alternatieven zoals warmtepompen en subsidies voor het verwijderen van houtkachels en duurzamere verwarming worden aangemoedigd. Een uitgebreid verhaal met vergelijking van kostprijzen …
Lees verder

Vieze lucht in de gemeente Heusden: je ziet het niet maar merkt het wel

Luchtkwaliteit heeft een grote invloed op onze gezondheid. Ook in de gemeente Heusden ondanks de landelijke ligging is de kwaliteit niet vanzelfsprekend.De eerste invloed die wijzelf kunnen uitoefenen op de kwaliteit is ingegeven door ons eigen gedrag. Wil je meer weten over wat fijnstof is, wat de bronnen zijn, en wat je zelf kunt doen? …
Lees verder

Een goed weidevogeljaar?

De eerste berichten in mei (link naar nieuwsbrief 1) van de Weidevogelbeschermingsgroep Waalwijk (WBG), die ook in onze gemeente actief is, waren niet al te best. Klik hier voor de het verslag Hoe het afliep lees je in het juni-verslag Een overzicht van de situatie in Nederland vind je op boerenlandvogels.nl .De cijfers in juni …
Lees verder

De Middel Akker groeit en bloeit

Op de Klinkaert akker overwoekerden de pionier planten de meerjarige. Daar moest iets tegen gedaan worden. Net als tegen de vele zonnebloemen in de aangeplante bossingels. Verder is het grasperceel, dat we voor Natuurmonumenten beheren, gemaaid. En wordt begonnen met het maaien van de graanakker. Dit is slechts een korte samenvatting. Een uitgebreider overzicht van …
Lees verder

Woonveste renoveert woningen Van Marnixstraat in Drunen

Voor de renovatie van 139 woningen in de Van Marnixstraat en omgeving heeft Woonveste een (verplicht) ecologisch onderzoek uitgevoerd. Hierbij zijn twee zomer-verblijfplaatsen en één paar-territorium van gewone dwergvleermuis, dertien nestlocaties van huismus, zevenendertig nestlocaties van gierzwaluw en nestlocaties van spreeuw in het plangebied gevonden. In overleg van onze vereniging met Woonveste is besloten een …
Lees verder

Ontwikkelingen in de Zeeg

De gemeente is bezig natuur te ontwikkelen aan de Heidijk in De Zeeg, tussen Nieuwkuijk en Drunen. In de Digituurlijk van april berichtten we over het beplanten van het eerste perceel. Daarna is er ingezaaid. Het is een bloemenrijkdom geworden. In augustus is de plantenwerkgroep van IVN De Waerdman geïnventariseerd welke soorten er voorkomen in …
Lees verder