Ontwikkelingen in de Zeeg

De gemeente is bezig natuur te ontwikkelen aan de Heidijk in De Zeeg, tussen Nieuwkuijk en Drunen. In de Digituurlijk van april berichtten we over het beplanten van het eerste perceel. Daarna is er ingezaaid. Het is een bloemenrijkdom geworden. In augustus is de plantenwerkgroep van IVN De Waerdman geïnventariseerd welke soorten er voorkomen in …
Lees verder

Reacties op Heusdense ontwikkelingen – Spoordijk en vervuilde grond

De gemeente zat al in de maag met vuile grond van het Lips-terrein. Daar komt daar nu vuile grond van de Spoordijk in de Baardwijkse Overlaat bij. De kosten van de brug, het fietspad, het afgraven en de vervuilde grond gaat alles bij elkaar zo’n 13 miljoen euro kosten. Dat kan goedkoper en beter. Daarom …
Lees verder

Gebiedsontwikkeling Oostelijke Langstraat (GOL)

De GOL beoogt een integrale gebiedsontwikkeling met maatregelen op het gebied van verkeer, natuur en landschap, waterveiligheid, leefbaarheid van de kernen, economie, landbouw, recreatie en toerisme. Uitgangspunt is de doorstroming op de A59 te verbeteren en het sluipverkeer in de dorpen te voorkomen en de ecologische verbindingen onder en over de A59 te versterken. De …
Lees verder

Bezwaar tegen kapvergunning natuur bij Halve Zolenpad

12-10-2020 De gemeentes Heusden en Waalwijk hebben in het kader van Gebiedsontwikkeling Oostelijke Langstraat (GOL) een kapvergunning aangevraagd voor bomen en struiken in de Baardwijkse Overlaat. Het is voor de Natuur- en Milieuvereniging gemeente Heusden (NMVH) moeilijk te vatten dat deze bomen en struiken ten zuiden van het Halve Zolenpad zullen worden gekapt en dat …
Lees verder

Nieuwe koeien in de Baardwijkse overlaat.

Wie regelmatig in de Baardwijkse overlaat wandelt zal het opgevallen zijn dat het blonde vee er niet meer is. Boer Musters van wie de koeien waren is met zijn bedrijf gestopt, zijn dieren zijn verkocht en zijn pacht op de grote wei langs de Overlaatweg is beëindigd. Dit betekent geen kunstmest en gewone mest meer.Voorlopig …
Lees verder