Bezwaar tegen kapvergunning natuur bij Halve Zolenpad

12-10-2020

De gemeentes Heusden en Waalwijk hebben in het kader van Gebiedsontwikkeling Oostelijke Langstraat (GOL) een kapvergunning aangevraagd voor bomen en struiken in de Baardwijkse Overlaat. Het is voor de Natuur- en Milieuvereniging gemeente Heusden (NMVH) moeilijk te vatten dat deze bomen en struiken ten zuiden van het Halve Zolenpad zullen worden gekapt en dat tegelijkertijd aangrenzend een nieuwe ecologische verbinding wordt gerealiseerd. Daarnaast veroorzaakt de bomenkap extra CO2 in de lucht, en heeft het een negatief effect op de luchtkwaliteit in Drunen. Om die redenen heeft de NMVH bezwaar aangetekend tegen deze kapvergunningen.

De NMVH hecht grote waarde aan de aanleg van een nieuwe ecologische verbindingszone langs het Drongelens Kanaal tussen de Loonse- en Drunense duinen naar de Zeedijk. Zij zou het sterk betreuren als tegelijkertijd een bestaande ecologische verbinding langs het fietspad halve zolenlijn tussen de Heidijk en het afwateringskanaal zou verdwijnen. Met name aan de zuidwestzijde van het fietspad ligt een landschappelijk en ecologisch belangrijk natuurgebied. Het is een gebied met een hoge natuurwaarde en biodiversiteit. Er staan in het gebied verschillende soorten bomen en struiken (eiken, wilgen, Spaanse aken, berken, essen, populieren, meidoorns, hazelaars, vlierstruiken, sporkehout en vogelkers).

Door de voormalige spoorsloot is het een nat milieu. De combinatie van soorten en dit natte milieu maken dat het gebied aantrekkelijke biotoop voor allerlei vogels, dieren en insecten is. Er bevindt zich hier ook een dassenburcht. Voor de fietser biedt de begroeiing een welkome beschutting. Het huidige fietspad wordt door de fietsers erg gewaardeerd om de afwisseling, en de fraaie doorkijken tussen de bomen en bosschages naar het open poldergebied van de Baardwijkse Overlaat.
Ook zal de bomenkap er toe leiden dat opgeslagen CO2 weer in de atmosfeer terecht komt. Dit gaat lijnrecht in tegen de Klimaatwet en tegen het plan van de Provincie om voor dit doel 10.000 hectare bomen aan te planten. Ook zal de bomenkap negatieve effecten hebben voor de luchtkwaliteit in Drunen.

De vereniging vindt dat alles moet worden ondernomen om dit waardevolle gebied voor de inwoners te behouden. Gestreefd zou moeten worden om de aanwezige ecologische verbinding tussen het kanaal en de Heidijk te versterken door aan de zuidoostzijde van fietspad een poel te graven en bomen en struweel toe te voegen. De NMVH heeft een voorkeur om de snelfietsroute Waalwijk-’s-Hertogenbosch te realiseren op de bestaande spoordijk. Om de benodigde breedte van 4 meer te bereiken, zou de spoordijk aan de noordzijde met extra zand kunnen worden verbreed. Wanneer de provincie in het kader van GOL wil vasthouden aan het idee van een brug op pijlers, dan vinden de vereniging dat het huidige natuurgebied moet worden gespaard. Het zou voor de inwoners niet te begrijpen zijn dat hier een bestaand natuurgebied en een aanwezige ecologische verbinding wordt vernietigd en dat aangrenzend een nieuwe ecologische verbinding wordt gerealiseerd.

Eén gedachte over & ldquo; Bezwaar tegen kapvergunning natuur bij Halve Zolenpad & rdquo;

  1. Ons bezwaar is afgewezen omdat de bomen niet voldoen aan een inderhaast opgesteld APV ( 2020) met een aantal criteria waaraan bomen moeten voldoen om aan de kapkoorts van de Gemeenten Heusden en Waalwijk te ontkomen. Het is een grote schande dat een natuurrijke spoordijk die diverse prijzen samen met de spoorbruggen heeft behaald ( Knippenbergprijs, Henri Ford European Conservation Award, Europa Nostra Award) onder het mom van “Nodig voor het uitvoeren van de GOL,”ten prooi valt aan deze vernielzuchtige lieden van Provincie én Gemeente Heusden. Ook zullen straks o.a TWEE dassenburchten incl. bijburchten met jongen ten prooi vallen aan de vernielzucht die GOL heet. Voor het laatste hebben wij, , ( F.B.L.) stichting VGNB en Henk van Gelder bezwaar aangetekend bij de Provincie wat dient op 13 september. Vele van de 4500 mensen die onze petitie plus handtekeningenlijst hebben getekend veronderstellen dat een en ander in oorsprong te wijten is aan het grote ego van ex- Gedeputeerde Eric van Merrienboer die deze, in het landschap detonerende, klauwen vol met geld kostende, lompe betonnen brug, van vier kanten wil laten zien. Maar zowel bij P.S. de Gemeenten Heusden en Waalwijk zitten en zaten de coalities in een coalitie-houdgreep………..

Reacties zijn gesloten.