Gebiedsontwikkeling Oostelijke Langstraat (GOL)

De GOL beoogt een integrale gebiedsontwikkeling met maatregelen op het gebied van verkeer, natuur en landschap, waterveiligheid, leefbaarheid van de kernen, economie, landbouw, recreatie en toerisme. Uitgangspunt is de doorstroming op de A59 te verbeteren en het sluipverkeer in de dorpen te voorkomen en de ecologische verbindingen onder en over de A59 te versterken. De …
Lees verder

Bezwaar tegen kapvergunning natuur bij Halve Zolenpad

12-10-2020 De gemeentes Heusden en Waalwijk hebben in het kader van Gebiedsontwikkeling Oostelijke Langstraat (GOL) een kapvergunning aangevraagd voor bomen en struiken in de Baardwijkse Overlaat. Het is voor de Natuur- en Milieuvereniging gemeente Heusden (NMVH) moeilijk te vatten dat deze bomen en struiken ten zuiden van het Halve Zolenpad zullen worden gekapt en dat …
Lees verder