Ruimtelijke Ordening

De werkgroep Ruimtelijke Ordening heeft de stand van een aantal actuele ontwikkelingen op een rijtje gezet. Het gaat dan om Steenenburg en Gebiedsuitwerking Oostelijke Langstraat (GOL) als echt lokale thema’s. Maar ook over het stikstofdossier en het mestbeleid, de omgevingsvisie, zonneweides en windenergie: landelijke thema’s die ook zo hun lokale uitwerking kennen. Alle details vind …
Lees verder

Omgevingsvisie

Enkele jaren terug heeft de Tweede Kamer de Omgevingswet vastgesteld. Er komt één wet voor de fysieke leefomgeving ter vervanging van 25 bestaande wetten. Het aantal Algemene Maatregelen van Bestuur (AMvB’s) wordt teruggebracht van 60 naar 4 en er komt één omgevingsregeling in plaats van 75 bestaande regelingen. Voor het rijk, provincies en gemeenten is …
Lees verder