Bestuur

Bestuur

Het bestuur van de vereniging bestaat uit de volgende personen:

Voorzitter

  • Cor Gunnink

Secretaris

  • Harry Nijënstein

Penningmeester

  • Ate Dijk

Bestuursleden

  • Fons van Dijk
  • Stephan van den Bogaard

Bestuursvergadering
De bestuursvergaderingen worden eenmaal per maand gehouden op de eerste woensdagavond van de maand. Heeft u een onderwerp dat u graag behandeld ziet worden in een bestuursvergadering dan kunt u hierover contact opnemen via info@natuurenmilieuheusden.nl .