Nog meer nachtvlinders op de Middel Akker

Op de Middel Akker zijn opvallende nieuwe nachtvlinders waargenomen. Het totale aantal soorten staat nu op 359. De witvlakvlinder en de zwarte witvleugeluil werden gespot als nieuwe toevoegingen (357 en 358). De gehakkelde spanner maakte het tot 359. De buxusmot kende een enorme toename met 85 waarnemingen op 17 september. Paul Kreijger verbaast zich over …
Lees verder

De Middel Akker groeit en bloeit

Op de Klinkaert akker overwoekerden de pionier planten de meerjarige. Daar moest iets tegen gedaan worden. Net als tegen de vele zonnebloemen in de aangeplante bossingels. Verder is het grasperceel, dat we voor Natuurmonumenten beheren, gemaaid. En wordt begonnen met het maaien van de graanakker. Dit is slechts een korte samenvatting. Een uitgebreider overzicht van …
Lees verder

Subsidies Middel Akker

Grondaankopen voor natuur gaan gepaard met subsidie aanvragen. Voor de Smeekens-percelen hebben we op 7 augustus de laatste documenten voor het laatste deel voor subsidies bij het GOB ingeleverd, voor de inrichting van perceel 3565 (het perceel van Piet dat aan de Duinweg ligt). Ook voor perceel 3564 (het perceel dat we van de provincie …
Lees verder

Nachtvlinders op de Middel Akker

In de glossy van 2021, over Duinweg 68 (nu Middel Akker), stond een stuk over nachtvlinders. Onze vlinderman Paul Kreijger schreef toen dat hij in de loop der jaren al 324 verschillende soorten nachtvlinders had waargenomen aan de Duinweg. Na 2021 ging Paul gewoon (enthousiast) door met waarnemen. In juni ging het hard. Op 12 …
Lees verder

Ontwikkelingen op de Middel Akker – snipperpercelen

Na de aankoop van de gronden van Piet Smeekens en daarna die van de familie van Bladel, was er een probleem: de gronden grensden niet aan elkaar. Ertussen lagen twee snipperpercelen; gelukkig wilden de eigenaren hiervan ook aan ons verkopen. De stoeptegels die nog in het gebied lagen hebben we inmiddels verwijderd. De coniferen, Amerikaanse …
Lees verder