Woonveste renoveert woningen Van Marnixstraat in Drunen

Voor de renovatie van 139 woningen in de Van Marnixstraat en omgeving heeft Woonveste een (verplicht) ecologisch onderzoek uitgevoerd. Hierbij zijn twee zomer-verblijfplaatsen en één paar-territorium van gewone dwergvleermuis, dertien nestlocaties van huismus, zevenendertig nestlocaties van gierzwaluw en nestlocaties van spreeuw in het plangebied gevonden. In overleg van onze vereniging met Woonveste is besloten een ruimere compensatie voor deze soorten te realiseren. Welke dat zijn, kun je HIER lezen.

Op een aantal plaatsen is gekozen voor ons alternatief, zoals we al eerder hebben gerealiseerd bij de Voorste Venne. Bij een aantal kopgevels zal een ruime overstek gerealiseerd worden. In deze overstek worden vervangende nestkasten voor gierzwaluwen geplaatst. Wij gaan dit monitoren de komende jaren. Bij goede resultaten kan dit ontwerp in de toekomst op meer plaatsen worden toegepast.

Verder hebben we ook een nieuw model nestgelegenheid ingebracht voor de huismussen, nu geplaatst in de isolatie dakpanelen. Ook zal de vogelschoot (een afdichting borstel geplaatst onder de laatste rij dakpannen boven de goot) drie rijen pannen opschuiven naar de nok zodat de ruimte onder de dakpannen bereikbaar blijven voor de huismus.

Al met al is de samenwerking met Woonveste, de Kaapen groep, (aannemer) en het onderzoekbureau Regelink Ecologie en Landschap is zeer prettig, constructief en succesvol verlopen. De renovatie van de eerste 50 woningen start binnenkort.