Subsidies Middel Akker

Grondaankopen voor natuur gaan gepaard met subsidie aanvragen. Voor de Smeekens-percelen hebben we op 7 augustus de laatste documenten voor het laatste deel voor subsidies bij het GOB ingeleverd, voor de inrichting van perceel 3565 (het perceel van Piet dat aan de Duinweg ligt).

Ook voor perceel 3564 (het perceel dat we van de provincie kopen), hebben we de laatste papieren ingeleverd, om te bewijzen dat het perceel is ingericht.

Beide documenten (links hierboven) geven ook een mooi overzicht van de ontwikkelingen en stand van zaken op beide percelen.