Meldpunt Luchtkwaliteit is nog steeds in de lucht

Wij als burgers kunnen een belangrijke bijdrage leveren aan het beschermen en verbeteren van de luchtkwaliteit. Als we kijken naar de uitstoot van het gevaarlijke fijnstof kunnen we zelfs heel veel doen. Particuliere hout stook is namelijk verantwoordelijk voor maar liefst 23 procent van alle fijnstofuitstoot in heel Nederland.

Wij kunnen zonder met wie dan ook te overleggen ervoor zorgen dat 23 procent van het fijnstof uiteindelijk verdwijnt uit de lucht die wij dagelijks inademen. We hoeven er niet over te vergaderen en er niet over te stemmen: we kunnen het helemaal zelf beslissen. Bijvoorbeeld om te beginnen door anders en minder te gaan stoken. Door bijvoorbeeld vuurkorven gratis naar de milieustraat van de gemeente brengen. Of door een nog grotere stap te nemen door te stoppen met het verbranden van hout. Al die kleine en grote stappen helpen om dat enorme percentage uitstoot van fijnstof terug te dringen. Fijn voor de kwetsbare kinderen en de kwetsbare ouderen in onze gemeente Heusden. Maar ook voor stoker zelf die nog het meeste risico loopt met name ernstige longproblemen te krijgen. 

Voor het Meldpunt Luchtkwaliteit hebben wij Uw hulp nodig. Met ons Meldpunt Luchtkwaliteit leggen wij vast hoe de dagelijkse situatie is van overlast door hout stook, BBQ, verbranding van tuinafval en andere overlast-gevende activiteiten. Deze zaken kunt U melden via het formulier op onze site (https://natuurenmilieuheusden.nl/meldpunt-luchtkwaliteit/ ). U mag meldingen maken telkens wanneer U last ervaart van een actuele gebeurtenis.

Uw melding wordt door ons verwerkt en met uw persoonlijke gegevens zoals die door U zijn opgegeven. U maakt zelf uit welke gegevens U ter beschikking stelt. Wij doen dat conform de AGV-regels en gaan daarmee zorgvuldig om. In de gegevens die wij publiceren op onze site of aan derden worden geen details vermeld van uw melding enkel en alleen het aantal meldingen vanuit een omgeving (wijk/buurt). Uw melding wordt een jaar door ons bewaard/gebruikt. Hierna worden uw gegevens verwijderd uit ons systeem. Ook om er zeker van te zijn met recente informatie te werken.

De resultaten verwerken wij tot een overzicht per wijk in onze gemeente. Uw klacht verwerken wij in dit overzicht anoniem. De wijkkaartindeling staat op deze site. U ziet dat het gaat om aantal en soort klachten per wijk. Dat overzicht is belangrijk, omdat wij met die feitelijke gegevens kunnen vaststellen hoe ernstig de situatie binnen onze gemeente is op het gebied van luchtvervuiling en op het gebied van gezondheidsklachten en welke wijken daar het slechtste in scoren. Met de verzamelde gegevens willen wij met de Gemeente Heusden in overleg gaan om de ernst van de situatie aan te kaarten.

Uw persoonlijke situatie kunnen wij niet voor U oplossen. Wat wij wel kunnen met Uw hulp is feitelijke gegevens verzamelen. Deze gegevens kunnen uiteindelijk leiden tot een betere luchtkwaliteit voor alle inwoners en dus ook voor U. Onze gemeente heeft toegezegd goed naar ons te zullen luisteren. Help ons met uw ervaring en maak melding van de overlast door hout stook. Voor het meldpunt ga naar https://natuurenmilieuheusden.nl/meldpunt-luchtkwaliteit/