Eerste resultaten Meldpunt Luchtkwaliteit Heusden

Het Meldpunt Luchtkwaliteit van De Natuur- en Milieuvereniging gemeente Heusden (NMVH) heeft op zaterdag 6 februari de eerste resultaten van het Meldpunt Luchtkwaliteit gepresenteerd in een televisie uitzending van de lokale HTR.


In de drie maanden vanaf de start van het Meldpunt Luchtkwaliteit op 28 oktober 2020 zijn er maar liefst 53 meldingen binnengekomen. Het meldpunt voorziet duidelijk in een behoefte. De meeste meldingen kwamen uit Drunen en Vlijmen en gingen over hout stook. De NMVH gaat in overleg met de gemeente over hoe de luchtkwaliteit in de gemeente Heusden verbeterd kan worden.

De meeste meldingen gaan over hout stook. Daarbij worden genoemd: open haard, allesbrander, houtkachel, pellet-kachel met de typisch chemische lucht. Maar ook over hout stook in tuin en in aanbouwen in de tuin.

De meeste meldingen komen uit de wijk Venne-West in Drunen: 19; uit Braken-West en Venne-Oost kwamen tot nu toe elk drie meldingen. Vlijmen-Vijfhoeven leverde 11 meldingen op.
Vanuit Herpt (6) en Oudheusden (5) is regelmatig gemeld. De overige dorpen liggen op een lager niveau.

De tijdstippen van overlast die worden genoemd zijn voornamelijk middag, avond en nacht. Rook en stank in huis, voornamelijk in de slaapkamer, is de meest gehoorde klacht. Meer dan de helft van de melders geeft aan dat er sprake is van overlast van rook en stank die regelmatig tot bijna altijd voorkomt.

Verder zijn er ook meldingen over andere oorzaken voor stank en vieze lucht (o.a. vislucht). Daarbij wordt aangegeven dat er sprake is van verbranden van andere zaken zoals kolen en zelfs plastic en rubber. Twee meldingen gaan over verkeersoverlast. Hier krijgen we melding over diesellucht, uitlaatgassen en roet.

Wij zijn in gesprek met het gemeentebestuur ook om deze Meldpunt-resultaten toe te lichten, onze zorg daarover uit te spreken, en overleggen hoe we de luchtkwaliteit in Heusden kunnen verbeteren. Zeker nu de gemeente het Schone Lucht Akkoord heeft ondertekend zou dat moeten kunnen.

Wij hopen dat de melders ons willen blijven helpen door overlast te blijven melden.
Verder bestaan ideeën over het opzetten van een meetnet om de luchtkwaliteit in Heusden na het Corona tijdperk te gaan meten. Zou U belangstelling hebben om daar aan deel te nemen door bij U thuis een meetpunt te laten installeren? U kunt zich vrijblijvend aanmelden via info@natuurenmilieuheusden.nl

U kunt overlast door slechte luchtkwaliteit nog steeds melden via het formulier op https://natuurenmilieuheusden.nl/meldpunt-luchtkwaliteit/. De resultaten anonimiseren we, en verwerken we tot een overzicht per wijk in onze gemeente.
Op basis hiervan overleggen we met de gemeente over hoe de situatie te verbeteren.