Is biomassa een duurzame energiebron?

Bekende duurzame energiebronnen zijn zon, wind en water. Biomassa bestaat uit allerlei organische materialen. Dat kan van alles zijn: (snoei)houtafval uit de bosbouw en houtverwerkende industrie, rioolslib uit waterzuiveringsinstallaties, groente-, fruit- en tuin-afval (gft), plantaardige olie en vet uit de voedingsmiddelenindustrie, mest van veebedrijven en gewassen die speciaal voor bio-energie worden verbouwd, zoals koolzaad. Hoe …
Lees verder

Duurzame energie

In het kader van het klimaatakkoord moet Nederland af van het gebruik van gas en fossiele brandstoffen. Het streven is dat de gemeenten in 2050 energie neutraal zijn. Om de klimaatdoelen te halen moeten we overstappen naar duurzame energiebronnen, zoals zon en wind. In het Klimaatakkoord 2019 is bepaald dat lagere overheden bij de energietransitie …
Lees verder