Samen werken aan een eigen burgermeetnet

Naast het meldpunt gaat de Natuur- en Milieuvereniging gemeente Heusden (NMVH) een volgende stap zetten, met het zelf meten van fijnstof.
Dit project start op dinsdagavond 16 november a.s. met een informatieavond over het samen meten van de luchtkwaliteit in de gemeente Heusden. Inloop vanaf 19.15 uur met een kopje koffie/thee dat voor u klaar staat. De presentaties beginnen om 19.30 uur stipt. De avond is geheel gratis. Graag tot ziens in De Remise, Grotestraat 267, 5151 BM Drunen.

Zelf meten is samen met U! Wij zoeken de samenwerking met de bewoners van Heusden die, net als wij, zich zorgen maken over de luchtkwaliteit. Naar voorbeeld van de gemeente Meierijstad gaat de werkgroep Luchtkwaliteit van de NMVH proberen om binnen de grenzen van onze gemeente ook bewoners te bewegen om tot de aanschaf van een sensor over te gaan. Een groep vrijwilligers heeft zich inmiddels laten scholen in het assembleren van fijnstof sensoren. Deze meters bieden we aan tegen kostprijs, en dit is inclusief ondersteuning bij het installeren bij u thuis. Voor houders van een Heusden Pas en leden van de vereniging is er een gereduceerd tarief.

Onze gemeente onderkent het belang van dit meetnet en ondersteunt de werkgroep bij deze opstart en de mogelijkheid om de sensoren tegen gereduceerd tarief aan te bieden.

De avond wordt geleid door Marco Driesprong.
De eerste spreker; Dieter Pientka van Scapeler (sensoren, meten en dataverwerking) zal vertellen over welke schadelijke stoffen er zijn, hoe en waarmee je dit wel/niet kan meten, verwerken, presenteren.
Het Schone Lucht Akkoord (ondertekend door de gemeente Heusden) wordt op deze avond belicht door wethouder Mart van de Poel.
Daarna worden we meegenomen door twee ervaringsdeskundigen uit de gemeente Meierijstad die ons al zijn voorgegaan in het opzetten van een meetnet door bewoners. Zij geven een uitleg over wat er allemaal staat te gebeuren als iemand zelf een sensor aanschaft om fijnstof te meten. Praktische zaken zoals registratie, waar een kastje dient te hangen, wifi-instellingen, enz.

Na de pauze stellen wij u voor aan onze “vrijwillige installateurs” die u gaan assisteren bij het installeren en gebruik (zelfs bij uw huis). De bestelformulieren liggen voor u klaar waarop u kunt aangeven dat u tot de koop van een sensor wilt overgaan. Ook kunt u deze (en andere) sensoren van dichtbij bekijken op deze avond. En natuurlijk is er veel ruimte voor vragen.

De aangescherpte corona maatregelen van 6 november jl. maken het niet onmogelijk om deze geplande avond doorgang te laten vinden. Maar zeker voor mensen met luchtwegklachten van groot belang om op deze avond de maatregelen serieus te nemen. Daarom zal iedereen bij het binnen stappen gevraagd worden om zijn corona toegangsbewijs voor het groene vinkje, ondersteund door een identiteitsbewijs.
Daarnaast zal iedereen bij binnenkomst een mondkapje moeten dragen. Op het moment dat u heeft plaatsgenomen mag het kapje af. Gaat u weer in beweging komen en rondlopen in de zaal, kan dit alleen met een mondkapje op. (Dit is op basis van de regels die 6 november zijn ingegaan. Afhankelijk van Den Haag kunnen deze nog veranderen!) En als laatste: bewaar de persoonlijke afstand van 1,5 meter tot elkaar.Oh, ja aanmelden via info@natuurenmilieuheusden.nl is noodzakelijk, want Vol is Vol.

Naast deze nieuwe activiteit blijft ons meldpunt luchtkwaliteit openstaan voor uw meldingen. U kunt overlast door slechte luchtkwaliteit melden via het formulier op https://natuurenmilieuheusden.nl/meldpunt-luchtkwaliteit/. De resultaten anonimiseren we, en verwerken we tot een overzicht per wijk in onze gemeente. Op basis hiervan overleggen we met de gemeente over hoe de situatie te verbeteren. Ga voor meer informatie over luchtkwaliteit naar https://natuurenmilieuheusden.nl/tag/luchtkwaliteit/