Luchtkwaliteit gemeente Heusden

Het Meldpunt Luchtkwaliteit van de Natuur- en Milieuvereniging gemeente Heusden (NMVH) is nu één jaar actief. Het onderwerp wordt vaker belicht in de media. Er zijn meer mensen die zich uitspreken over de overlast die zij ervaren. Het blijft een persoonlijke ervaring die door iedereen anders wordt beleefd. Daarom gaan we een volgende stap zetten met het zelf meten van fijnstof.
Daarom organiseert de NMVH op dinsdagavond 16 november a.s. een informatieavond over het samen meten van de luchtkwaliteit in de gemeente Heusden. Inloop vanaf 19.15 uur met een kopje koffie/thee dat voor u klaar staat. De presentaties beginnen om 19.30 uur stipt. De avond is geheel gratis. Graag tot ziens in De Remise, Grotestraat 267, 5151 BM Drunen.

Luchtvervuiling is een belangrijkere doodsoorzaak dan roken. In Europa wordt gemiddeld een mensenleven met twee jaar verkort en er sterven jaarlijks 800.000 mensen vroegtijdig als gevolg van luchtvervuiling.

Gelukkig is de luchtkwaliteit die we inademen sinds 1990 sterk verbeterd (ongeveer drie keer als je kijkt naar fijnstof PM2.5). Die winst is echter vooral dankzij de industrie en verkeer. De burgers hebben de laatste 30 jaar nagenoeg stilgezeten. Sterker nog: één op de acht huishoudens heeft inmiddels een houtkachel en is voor maar liefst 23 procent verantwoordelijk voor de totale landelijke uitstoot van fijnstof. Fijnstof kun je niet ruiken, maar je krijgt er wel aandoeningen aan hart, bloedvaten en luchtwegen van. In Nederland hebben ruim 1 miljoen mensen een longziekte en die hebben zelfs direct (zeer veel) last van fijnstof.

De nationale en lokale overheden meten natuurlijk al het één en ander. Echter, over houtstook en dergelijke is te weinig informatie voorhanden om actief beleid te maken. De NMVH houdt zich actief bezig met de kwaliteit van leven en natuur in onze gemeente. En wil helpen om een gezondere samenleving te creëren door het opzetten van een lokaal fijnstof meetnetwerk. Wij roepen u op om mee te helpen naar een gezondere en prettigere gemeenschap.  De avond wordt geleid door Marco Driesprong.
De eerste spreker; Dieter Pientka van Scapeler (sensoren, meten en dataverwerking) zal vertellen over welke schadelijke stoffen er zijn, hoe en waarmee je dit wel/niet kan meten, verwerken, presenteren.
Het Schone Lucht Akkoord (ondertekend door de gemeente Heusden) wordt op deze avond belicht door wethouder Mart van de Poel.