Houtrook en gezondheid: je ziet het niet, maar het is er wel (deel 2)

De GGD heeft als ondersteunende partner van de campagne van de Natuur- en Milieuvereniging gemeente Heusden (NMVH) een belangwekkende bijdrage in twee delen geschreven waarvan de lezer het tweede deel hierbij aantreft. In deze bijdrage gaat het over wat je zelf kunt doen om de negatieve effecten te verminderen. De GGD adviseert geen hout te …
Read More

Houtrook en gezondheid: je ziet het niet, maar het is er wel (deel 1)

De GGD heeft als ondersteunende partner van de campagne van de Natuur- en Milieuvereniging gemeente Heusden (NMVH) een belangwekkende bijdrage in twee delen geschreven welke de lezer hierbij aantreft. Het tweede deel zal over veertien dagen worden gepubliceerd. In dit eerste deel gaat het over luchtvervuiling en de gevolgen hiervan voor onze gezondheid. Daarbij ook …
Read More

Luchtkwaliteit en de longpatiënt

Wandel je op een heerlijke zomeravond door de straten om nog even een luchtje te scheppen of op een winterdag door de sneeuw op zo’n mooie heldere dag. Opeens krijg je het benauwd of pijn op de borst. Bij luchtwegklachten kan het gaan om hoesten, piepende ademhaling, benauwdheid en verergering van astmatische klachten. Deze gezondheidseffecten …
Read More

Alternatieven voor hout stook

We hebben het in deze campagne nog niet gehad over alternatieven voor hout stook. Andere manieren bedenken om de gezelligheid vast te houden en andere manieren bedenken door dat helemaal zonder hout stook te doen. Win-win situaties voor onze gezamenlijke gezondheid en voor het milieu. We hebben al eerder vastgesteld dat open haarden eigenlijk niet …
Read More

Overlast hout stook melden bij de gemeente Heusden

Via de onlangs vernieuwde website van de gemeente Heusden www.Heusden.nl ga je via “inwoners/bouwen&wonen/melding doen” en kom je terecht bij de term; “melding openbare ruimte”. Hier staat te lezen dat er vier 4 manieren zijn waarop je bij de gemeente een melding of een klacht kan indienen over een situatie die niet veilig is of …
Read More

Veilig stoken in houtkachels en open haarden

Bij iedere start van het winterseizoen komen er bij de gemeente klachten binnen van overlast door het gebruik houtkachels en open haarden. In ongeveer twintig procent van Nederlandse huishoudens is een houtkachel of open haard aanwezig. Soms worden ze ook wel allesbrander genoemd. Dit wekt ten onrechte de indruk dat in een dergelijke kachel alles …
Read More

Luchtkwaliteit en de gezondheid van de liefhebber van hout vuurtjes!

Luchtkwaliteit is in deze dagen een steeds belangrijker onderwerp van discussie; denk maar aan de CO2 opslag, het teveel aan stikstof neerslag in de natuur en bijvoorbeeld de hoeveelheid fijnstof rond de hoogovens bij IJmuiden.Ook in de directe woonomgeving komt de discussie over luchtkwaliteit voor. De romanticus onder ons die houdt van een vuurtje stoken …
Read More

Stook niet bij windstil of mistig weer

Al jaren geldt als advies geen hout te stoken bij mist of windstil weer. Bij dit weertype is het namelijk moeilijker voldoende trek in de schoorsteen te genereren. Dat is vooral bij een oudere houtkachel of schoorsteen zeer?nadelig voor de verbranding. Naast onvoldoende trek in de schoorsteen blijft de houtrook ook om uw huis, en …
Read More

Welkom op ons Meldpunt Luchtkwaliteit in onze gemeente Heusden

Natuur en Milieuvereniging gemeente Heusden (NMVH) zet zich voor een goede luchtkwaliteit in onze gemeente. We hebben nu een campagne die zich richt op onze inwoners. Daarvoor is gekozen omdat wij als burgers een belangrijke bijdrage kunnen leveren aan het beschermen en verbeteren van de luchtkwaliteit. Bijvoorbeeld door anders en minder te gaan stoken, met …
Read More

Luchtkwaliteit kunnen we samen flink verbeteren

Iedereen op de wereld is afhankelijk van lucht: mens, dier en natuur. Lucht is een mengsel van gassen waaronder de voor ons zo belangrijke zuurstof. Het begrip luchtkwaliteit is lastig te omschrijven omdat er tal van wettelijke deelnormen zijn. De rijksoverheid vindt zelfs dat luchtkwaliteit een gemeentelijk probleem is. Luchtkwaliteit moet daarom geregeld worden in …
Read More