Veilig stoken in houtkachels en open haarden

Bij iedere start van het winterseizoen komen er bij de gemeente klachten binnen van overlast door het gebruik houtkachels en open haarden. In ongeveer twintig procent van Nederlandse huishoudens is een houtkachel of open haard aanwezig. Soms worden ze ook wel allesbrander genoemd. Dit wekt ten onrechte de indruk dat in een dergelijke kachel alles gestookt kan worden. Alleen droog, onbehandeld hout is geschikt voor houtkachels en open haarden. Ook hout-, bruinkool- en zaagsel briketten mogen gebruikt worden. Andere materialen veroorzaken stank en kunnen schadelijk zijn voor uzelf en de omgeving.

e hoeveelheid verontreiniging in de binnenlucht hangt af van het type houtkachel. Een helemaal gesloten model verspreidt minder verontreiniging. Het is belangrijk dat er voldoende trek is in de schoorsteen. Tijdens het stoken is een constante toevoer van zuurstof nodig. In combinatie met een mechanisch luchtafzuigingssysteem kan een onderdruk ontstaan in de ruimte. De lucht in de ruimte kan dan extra vervuild raken. Het is dus zaak om voldoende te ventileren.

Voor omwonenden kan het stoken voor veel overlast zorgen. Deze overlast kan bestaan uit stank, neerslag van roet en soms verspreiding van vonken. Wanneer u stookt tijdens mistig of windstil weer blijft de rook om het huis heen hangen. Door laaghangende rook kunnen vooral mensen met gevoelige luchtwegen gezondheidsklachten krijgen.

Stooktips Om zonder gevaar voor de gezondheid te stoken, het plezier en genot van een houtkachel of open haard te vergroten en zoveel mogelijk te beperken adviseren wij:

  • stook niet bij mistig of windstil weer!
  • laat minimaal 1 keer per jaar de schoorsteen vegen
  • stook niet als bewoners (of omwonenden) last hebben van irritatie van ogen, neus, keel of
    luchtwegen
  • stook alleen onbehandeld en droog hout
  • zorg voor voldoende ruimte tussen het hout in de kachel
  • controleer regelmatig of u goed stookt, de vlam dient helder geel te zijn
  • een gesloten kachel die qua omvang goed afgestemd is op de ruimte
  • plaats in een ruimte waarin gestookt wordt rook- en CO (koolmonoxide) melder.