Reacties op Heusdense ontwikkelingen – Stikstof op Steenenburg

De Raad van State (RvS) heeft in haar uitspraak over GOL aangegeven dat overheden bij vergunningen duidelijker moeten aangeven hoe ze er voor gaan zorgen dat er minder stikstof op natuur neerdaalt. Verder gaf de RvS aan dat de berekeningen op de juiste manier uitgevoerd moeten worden.

De gemeente is begonnen met het bouwrijp maken van het zuidelijke deel van het Landgoed. We hebben de gemeente een brief gestuurd met de vraag hoe de berekeningen zijn uitgevoerd en hoe zij omgaat met het afgeven van bouwvergunningen als het gaat om stikstof. We zijn inmiddels in overleg met de gemeente over dit onderwerp.

(Foto: Wilhelmien Marti)