Overweldigende opkomst thema-avond ‘luchtkwaliteit en houtstook’

De voetbalwedstrijd op tv is niet van invloed geweest gezien het grote aantal deelnemers aan de avond op 5 november jl. in de Remise te Drunen, waar de Natuur- en Milieuvereniging gemeente Heusden (NMVH) een thema-avond over luchtkwaliteit in combinatie met houtstook verzorgde. De aanwezigen waren een mooie mix van liefhebbers van het stoken en mensen die hier veel overlast van ervaren.

De eindconclusie over het houtstoken was dat het verbeteren van de luchtkwaliteit een gezamenlijke verantwoordelijkheid is, van zowel stokers als niet-stokers en van het gemeentebestuur. De grote opkomst gaf verder doeltreffend aan dat een zo goed mogelijke luchtkwaliteit in de directe woonomgeving enorm leeft onder de inwoners van de gemeente Heusden.

De NMVH is van diverse kanten gevraagd aandacht te besteden aan het veelvuldige stoken van hout en de overlast en gezondheidsschade die hierdoor ontstaat. De angst bestaat dat dit ook nog verder gaat toenemen, na ‘VanGasLos’.
Meest genoemde klachten waren stank, benauwdheid, neerslag van roet en fijnstof, slechte luchtkwaliteit en gezondheidsproblemen bij omwonenden.
De NMVH had diverse deskundigen uitgenodigd om het thema van meerdere kanten te belichten.

Cor Veroude – VanGasLos: ”Houtstook is niet nodig om te verwarmen, milieuvriendelijkere alternatieven zijn elektra uit de zon of aardwarmte, de warmtebron van de toekomst. Maar het belangrijkste is isoleren!”.

Aad Fransen – Longfonds: “Het aantal mensen dat ziek wordt door houtrook neemt al jaren toe. Iedereen loopt een gezondheidsrisico, ook de stoker! Kwetsbare groepen: baby’s, kinderen, ouderen en (long)patiënten. Zie www.Longfonds.nl.

Gert Kooij – Nederlandse Haarden- en Kachelbranche: “Er is terechte kritiek op het stoken van hout, er zijn veel oude slechte haarden/kachels. De branche werkt hard om nieuwe kachels, wetten en normen te bewerkstelligen. Zie www.Beterstoken.nl.

De avond werd geleid door Marco Driesprong, die op de eigen en kundige wijze de sprekers introduceerde en de discussie leidde.

Na de pauze werden de deskundigen en de aangeschoven wethouder Mart van der Poel van Wonen & Duurzaamheid vanuit de zaal bestookt met vragen en opmerkingen. Vanaf 1 januari 2021 wordt de aanpak van overlast door houtstook een gemeentelijke bevoegdheid. Hoe gaat de gemeente hiermee om? En hoe kijken inwoners er tegen aan?

* een stoker: “wij hier zijn het er nu over eens dat de aanpak van overlast van houtstook een gezamenlijke verantwoordelijkheid is. Is dit genoeg? Nee, maar dit zijn wel de eerste druppeltjes, een opmars naar verbetering, iedereen is hierbij hard nodig!”.

* een stoker: “Ik wist niet dat stoken bij windstil of mistig weer zoveel overlast oplevert. Daar zal ik vanaf nu rekening mee houden.”

* een niet-stoker die dagelijks overlast ervaart: merkt op dat het schijnbaar geen zin heeft om regelmatig te klagen bij de gemeente. Waarop de wethouder reageert dat als er genoeg klachten van verschillende bewoners uit dezelfde buurt komen, de gemeente met de buurt in gesprek gaat, nu al!

Een opbouwende avond met enkele speciale momenten: Ontroerend en zeer treffend hoe een bezoeker het leven als longpatiënt in combinatie met houtstook samenvatte. Een eenvoudig maar prachtig betoog dat van alle aanwezigen (niet-stokers én stokers) spontaan applaus ontlokte.

De NMVH overweegt om in de toekomst meer aandacht aan dit onderwerp te besteden. Wil je meedenken over hoe en wat we kunnen doen? Laat het weten via info@natuurenmilieuheusden.nl