Luchtkwaliteit kunnen we samen flink verbeteren

Iedereen op de wereld is afhankelijk van lucht: mens, dier en natuur. Lucht is een mengsel van gassen waaronder de voor ons zo belangrijke zuurstof. Het begrip luchtkwaliteit is lastig te omschrijven omdat er tal van wettelijke deelnormen zijn. De rijksoverheid vindt zelfs dat luchtkwaliteit een gemeentelijk probleem is. Luchtkwaliteit moet daarom geregeld worden in de nieuwe Omgevingsvisie van alle gemeenten in Nederland, die voor begin 2022 is aangekondigd.

Verkeer & vervoer, industrie, landbouw en ook natuurlijke bronnen stoten vervuilende stoffen in onze lucht. Gelukkig zijn de genoemde sectoren zich daarvan steeds meer bewust. Er zijn en worden veel maatregelen genomen door de genoemde sectoren en door onze overheid om luchtvervuiling terug te dringen en een halt toe te roepen.

Maar eigenlijk realiseren wij ons als inwoners van onze gemeente Heusden niet echt dat ook wij onze lucht vervuilen. Het is een schrikbarende conclusie dat particulieren in ons land voor een kwart van alle luchtvervuiling verantwoordelijk zijn! En van die 25% komt weer 87% voor rekening van hout stook.

Daarom willen wij samen met onze inwoners de luchtkwaliteit verbeteren. Dat doen wij door U de komende maanden te vertellen hoe wij slimmer kunnen omgaan met het stoken van hout. Bijvoorbeeld door alleen te stoken met betere apparatuur. En door bijvoorbeeld de zwaar vervuilende vuurkorf naar de milieustraat te brengen. Of door eens kritisch naar de eigen schoorsteen te kijken die in een straal van 25 meter eigenlijk altijd hoger moet zijn dan de bebouwde omgeving. Of dat je niet vaker dan vier dagen in de week moet stoken voor de eigen gezondheid van de stoker. Ja en natuurlijk is gezondheid voor iedereen een belangrijk onderwerp om te bespreken als we het over hout stook hebben. Want wist U dat er ruim drieduizend mensen binnen onze gemeentegrenzen wonen die ernstige klachten hebben aan hun luchtwegen? En laat nu juist hout stook onze lucht vervuilen met onder andere PAK’s. Dat zijn stoffen, die giftig en kankerverwekkend zijn. Maar we gaan ook informatie geven over de BBQ en over de nieuwe omgevingsvisie. Over welk hout de minste vervuiling geeft en wat je helemaal niet mag opstoken. De weersomstandigheden komen aan bod met het weer alert van het RIVM en KNMI. En wat we aan moeten met biomassa en pellet kachels. We introduceren ook een bijzonder onderzoek met het Meldpunt Luchtkwaliteit. We willen weten hoe het precies staat met wie welke overlast hoe lang ervaart als het gaat om stank en rookoverlast. We gaan dat met Uw hulp uitzoeken per gemeentelijke wijk wat de omvang daarvan is. We zijn daarbij niet geïnteresseerd in wie stookt. We willen alleen weten wie er last van heeft en waarom.

Heel wat onderwerpen dus de komende maanden, die ons samen professionals maken en ons doen besluiten anders om te gaan met hout stook. Zo willen we gezonder leven en de overlast terugdringen in de gezellige gemeente Dromen. Doen. Heusden. Wij pleiten voor stokers die helemaal B.O.S. zijn: Bewust voor Omgeving Stokers!