Luchtkwaliteit en welzijn

Er wordt steeds meer bekend over de nadelige effecten van een slechte luchtkwaliteit. Nu is aangetoond dat de kans op dementie
wordt vergroot door luchtverontreiniging! Lees het hele artikel hier.
Steeds vaker wordt luchtkwaliteit genoemd als belangrijke inbreng voor ons welzijn. De werkgroep luchtkwaliteit wil dit onderwerp
bespreekbaar maken binnen de gemeente Heusden. Heeft u belangstelling en zou u uw steentje willen bijdragen om dit
onderwerp onder de aandacht te brengen? Meld u dan aan via info@natuurenmilieuheusden.nl.