Luchtkwaliteit en de longpatiënt

Wandel je op een heerlijke zomeravond door de straten om nog even een luchtje te scheppen of op een winterdag door de sneeuw op zo’n mooie heldere dag. Opeens krijg je het benauwd of pijn op de borst. Bij luchtwegklachten kan het gaan om hoesten, piepende ademhaling, benauwdheid en verergering van astmatische klachten. Deze gezondheidseffecten zijn niet specifiek voor houtrook en worden ook gevonden bij blootstelling aan bijvoorbeeld luchtverontreiniging door verkeer of luchtweginfecties. Het is daarom van belang om na te gaan of er ook nog andere mogelijke oorzaken zijn voor de klachten.

Echter, het gebruik van open haarden, inzethaarden en houtkachels voor het (geheel of gedeeltelijk) verwarmen van woningen neemt de laatste jaren toe. Ook is er een toename van het gebruik van hout stook in tuinen (terraskachels e.d.), tuinhuisjes en schuren.

Mensen met bestaande luchtwegaandoeningen of met hart- en vaatziekten behoren tot de gevoeligste groepen. Ook kinderen en ouderen zijn extra gevoelig. Er is volgens het RIVM nog onvoldoende onderzoek gedaan om met zekerheid te kunnen zeggen dat door de luchtvervuiling chronische klachten ontstaan. Wel is duidelijk dat mensen met zwakke longen meer last van deze kwaal hebben als er meer luchtvervuiling is. Houtrook bevat veel stoffen waarvoor geen drempelwaarde bestaat. Blootstelling aan rook is in principe altijd schadelijk en dient vermeden te worden.

Mensen met luchtwegaandoeningen, die vaker worden blootgesteld, kunnen een toename krijgen van klachten aan de luchtwegen, zoals droge hoest, slijm opgeven, benauwd gevoel of piepende ademhaling. Maar ook geïrriteerde ogen, neus en keel of hoofdpijn kunnen optreden. Mensen met astma of andere longaandoeningen kunnen van weinig rook al last hebben. De kans op dergelijke klachten hangt nauwelijks af van wat er wordt gestookt. Het stoken van iets anders dan schoon hout betekent alleen meer kans op extra gevaarlijke stoffen in de rook.

Een goed gesprek tussen stoker en gehinderde is belangrijk. Het is mogelijk daar buurtbemiddeling bij in te schakelen.

De Natuur en Milieuvereniging gemeente Heusden pleit voor stokers die B.O.S. zijn! Bewust van de Omgeving Stokers

U kunt overlast door slechte luchtkwaliteit melden via het formulier op https://natuurenmilieuheusden.nl/meldpunt-luchtkwaliteit/.
De resultaten anonimiseren we, en verwerken we tot een overzicht per wijk in onze gemeente. Op basis hiervan overleggen we met de gemeente over hoe de situatie te verbeteren.