Weidevogelseizoen 2018 is weer voorbij.

Natuur- en Milieuvereniging Gemeente Heusden – Nieuws In de vierde en laatste nieuwsbrief van 2018 van de weidevogel beschermingsgroep Waalwijk e.o. de resultaten van dit jaar. Het einde van het seizoen was dit jaar twee weken later dan vorig jaar. Dit kwam door het natte voorjaar waardoor de boeren wat later aan de slag konden. Daardoor was het ook einde van de tweede legselronde van de kievit later.

Het aantal legsels was met 213 lager dan de 231 van vorig jaar. Ook het aantal uitgekomen legsels was met 69% lager dan de 75% van 2017. Oorzaken van niet uitkomen: 19% door predatie, 10% door werk en 4% door verlaten.

Klik hier voor complete Nieuwsbrief 2019