Wat is natuur?

Wat is natuur?Bij natuur denken we vaak het eerst aan ‘ongerepte’ natuur. Maar ongerepte natuur is er niet meer in Nederland, en vrijwel niet meer in Europa. Zo goed als alle natuur heeft de invloed van de mens ondervonden. Dat betekent niet dat de overige natuur niet van belang is. Dan is de vraag: wat is natuur? De Loonse en Drunense Duinen? De Roeivijver? Wegbermen? Plantvakken? Particuliere tuinen? Plantenbakken op een balkon? Weilanden? Maisakkers?

Een kenmerk van natuur is dat er altijd beweging is, bij dieren en bij planten. Een steen is daarom geen natuur. Maar niet alles wat beweegt is natuur.

Oorspronkelijke natuur hebben we in Nederland al lang niet meer; heel Nederland is een cultuurlandschap. Ook de bossen van de Loonse en Drunense Duinen zijn door de mensen gevormd. Desondanks zien de meeste mensen onze Duinen toch als natuur. Er worden misschien bomen gekapt, maar de biodiversiteit is er nog steeds groot: er komen veel verschillende soorten planten en dieren voor. En er is uitwisseling met de omgeving.

De Roeivijver dan, is dat natuur? In de ogen van veel mensen nog steeds een ‘ja’. Ondanks de recreatie, de honden-uitlaters en vissers die er zijn. Het is er groen, er komen vogels en andere fauna voor.
Hoe zit het met weilanden en akkers? Doordat de landbouw de laatste decennia veel intensiever is geworden, is de biodiversiteit er sterk gedaald. Aan de andere kant: ongeveer 5% van de vogelsoorten in Nederland is nog steeds in hoge mate afhankelijk van het landelijk gebied. Onder andere onze nationale trots, de grutto.

Het zal u niet verbazen dat ook wegbermen, openbaar groen, tuinen een bijdrage leveren aan de soortenrijkdom in Nederland. Zelfs de plantenbakken in de dorpscentra of aan balkons zou je natuur kunnen noemen. Ze dragen ook bij aan de biodiversiteit. De bloeiende planten zorgen voor nectar en stuifmeel, voedsel voor insecten. De insecten die fruitbomen bevruchten, en die dienen als voedsel voor vogels en vleermuizen.

In stad en dorp zijn ook stoepplanten en de mieren eronder dragen bij aan de biodiversiteit. Het wemelt er van rotsbewoners, warmtezoekers en pionier-soorten. Maar ook van exoten, gedomesticeerde dieren en sierplanten. Allemaal cultuurvolgers. Die soms na vestiging in de stad ook het omringende landschap gaan bevolken.

In grote lijnen neemt de soortenrijkdom het grootst natuurgebieden. Maar ook in landbouwgebied, in dorpen en steden is er een verscheidenheid aan planten en dieren. En doordat al deze gebieden soorten met elkaar uitwisselen, zijn ze van belang voor elkaar.

Dorpsgroen is dus van belang voor de soortenrijkdom in het land. Daarnaast is dorpsnatuur voor een prettige omgeving; de meeste mensen voelen zich beter in een groene dan in een stenen of betonnen omgeving. Verder houdt groen de omgeving koel in een hittegolf. Genoeg redenen om zuinig te zijn op het groen in je omgeving

In het project ‘Dorpsnatuur in Heusden’ richten de Natuur- en Milieuvereniging gemeente Heusden (NMVH) zich op het stimuleren van de biodiversiteit in de bebouwde omgeving.
Dit project wordt mede mogelijk gemaakt door financiële bijdragen van de Provincie Noord-Brabant, gemeente Heusden, en Het Groene Woud.


Als je zin hebt om daar aan mee te werken, laat het dan weten via info@natuurenmilieuheusden.nl.