Waakvlam

In 2021 ontving Fons van Dijk de Waakvlam, een onderscheiding van een lid van de vereniging voor zijn of haar inzet voor natuur en/of milieu. Aan Fons de taak om de Waakvlam dit jaar uit te reiken. Omdat de ontvangster niet aanwezig kon zijn op de Jaarvergadering, ging Fons op bezoek.

De keuze viel op Willemien de Groot. Willemien zet zich al jaren in voor de vleermuizen en gierzwaluwen. Zij was actief bij de acties om deze soorten te behouden bij de renovatie van de Voorste Venne en bij die van Woonveste-complexen in Venne-Oost.

In 2017/2018 hebben Willemien en Fons samen gestreden om de gierzwaluw populatie die gehuisvest was in het te renoveren Sociaal Cultureel Centrum De Voorste Venne te behouden. Samen met de Zoogdieren vereniging en de Gierzwaluw stichting hebben ze hier een prachtig resultaat van kunnen realiseren.

Nu, na vier jaar, zijn 58 nestkasten bewoond door de gierzwaluw en verschillende kasten door de huismus.

Afgelopen voorjaar zijn Fons en Willemien weer druk bezig geweest met de renovatie van een 76-tal woningen in Drunen.

Ook hier hebben ze na flink aandringen een groot aantal verblijfplaatsen kunnen realiseren voor gierzwaluw, huismus en de vleermuis.

Willemien, bedankt voor je inzet en kennis en zeker je netwerk dat bij dit soort projecten van groot belang kan zijn. Deze Waakvlam heb je zeker verdient.

En veel leesplezier met je boek over de vleermuis soorten in Europa.