Tips voor een zoogdiervriendelijke tuin

18-05-2020

De meeste tips over biodiversiteit in de tuin gaan over planten, insecten en vogels. Zoogdieren worden vaak vergeten, terwijl er ook zoogdieren zijn die voor hun voortbestaan sterk afhankelijk zijn van de mens. Denk aan eekhoorns, egels, steenmarters en vleermuizen. Dit keer concentreren we ons op de lopende zoogdieren. De vliegende vleermuizen komen later aan bod. Voor zoogdieren geldt hetzelfde als voor vogels: ze hebben behoefte aan de drie v’s: voedsel, veiligheid en voortplantingsgelegenheid.

Voedsel kan bestaan uit insecten. Die stimuleer je met bloeiende inheemse planten. In winter vinden ze eten onder afgestorven blad. Maak de tuin daarom niet ‘winterklaar’. Zorg ook voor drinken, in een schaal of vijver. Gebruik geen slakken-gif, insecticiden en ander bestrijdingsmiddelen. Door het gebruik van gif gaat het voedselaanbod voor zoogdieren achteruit. Verder is er het risico dat de zoogdieren het gif binnenkrijgen en daaraan dood gaan. Richt je tuin daarom zo in dat natuurlijke belagers worden aangetrokken door beplanting.

Veel zoogdieren hebben graag een rustige en beschutte plek, die niet al te ruim is. Daar kunnen ze een nest maken en zich verstoppen. Zulke plekjes geven hen een veilig gevoel en houden de warmte goed vast. Denk aan takkenhopen, houtstapels, steenhopen, composthopen. Ruim ook dode planten niet op in de herfst. Zoogdieren vinden daar een schuil- of slaapplek. Alles wat nodig is voor veiligheid en voortplanten.

Een zoogdier heeft vaak niet genoeg aan wat één tuin kan bieden, net als vogels. Zorg er daarom ook voor dat zoogdieren van de ene naar de andere tuin kunnen, en naar omliggende openbare groenstroken. Vervang daarom de schutting door een heg.

Meer tips voor afzonderlijke zoogdieren in je tuin kun je vinden op zoogdiervereniging.nl en op natuurpunt.be.
In het project ‘Dorpsnatuur in Heusden’ richt de Natuur- en Milieuvereniging gemeente Heusden (NMVH) zich op het stimuleren van de biodiversiteit in de bebouwde omgeving. Als je zin hebt om daar aan mee te werken, laat het dan weten via info@natuurenmilieuheusden.nl.