Stoken van hout: wat mag en wat mag niet

Hout stoken is ongezond voor iedereen. Dat is niet leuk om te horen, maar het is wel waar. Bij verbranding van hout komt namelijk altijd fijnstof vrij en altijd is er rook. Toch willen wij vertellen hoe er heel veel vriendelijker kan worden gestookt dan nu vaak het geval is. Dan moet er wel gelet worden op heel wat zaken. Het beste stookresultaat geeft ook de minste uitstoot van luchtvervuilende stoffen. Daarom is het verstandig dat een stoker zich hierin verdiept.

Stook in ieder geval altijd droog hout. Maar ook het juiste hout. Droog hout heeft een vochtpercentage van 12% tot 20%. Vaak gebruikt de houthandel de term ‘oven gedroogd hout’. Om het juiste vochtpercentage te krijgen moet hout dan minimaal vier dagen in een oven worden gedroogd. Vaak is dat niet het geval en ligt het hout er heel wat korter in en is dus niet droog volgens de norm. De claim oven gedroogd is dus niet altijd betrouwbaar.

Alleen een eigen houtvochtmeter in bijvoorbeeld de bouwmarkt aanschaffen is dus de oplossing. Niet alle houtsoorten zijn geschikt om te stoken. Op internet is hier veel over te vinden. Een overzicht van vele houtsoorten en hun eigenschappen in welk type kachel kun je vinden op houhetwarm.nl/welk-houtsoort-het-geschikst-voor-welke-kachel.
Gebruik zeker geen naaldhout vanwege de hars in het hout. Het is een van de grootste boosdoener van veroorzaken van schoorsteenbranden. Maar ook kastanje, linde, wilg en populier zijn afraders.

Oven gedroogd hout is veelal niet milieuvriendelijk. Dit hout komt vaak uit landen zoals de Oekraïne. Daar worden veel bossen gekapt voor brandhout. En van herplanting in deze bossen is geen sprake. Gebruik haardhout met het FSC- of PEFC-keurmerk. Dat garandeert dat het uit verantwoord beheerd bos komt. 
Gebruik alleen bruine aanmaakblokjes van kokosvezels. Deze zijn geurloos en niet giftig. De witte aanmaakblokjes zijn zeer slecht voor het milieu en voor de eigen gezondheid. Zij bevatten namelijk kerosine en andere chemische middelen.

Wat is officieel verboden?
Gebruik nooit geverfd of geïmpregneerd hout of tuinhout. Bij verbranding komen zware metalen vrij. Het is daarom wettelijk verboden om bewerkt hout te verbranden, in welke vorm dan ook. Ook spaanplaat en ander plaatmateriaal verbranden is verboden vanwege de lijm die erin zit. Stook geen papier en karton. Het geeft veel rook en vliegas en is daarom zelfs verboden als brandstof.

Heeft u een allesbrander? In de praktijk staan houtkachels soms bekend als ‘allesbrander’. Deze naam is misleidend, want in geen enkele kachel mag alles worden gestookt. Resthout, zoals geverfd of geïmpregneerd hout, restjes spaanplaat, triplex of hardboard is verboden voor houtkachels. Ook plastic, snoeihout, tuinafval, papier of karton is verboden. Bij het verbranden van al de genoemde zaken komen veel schadelijke stoffen vrij, zoals dioxinen, metaalverbindingen, formaldehyde en zoutzuur. Het verbranden van afval is in Nederland wettelijk verboden. Er kunnen hoge boetes worden opgelegd, al sinds 2003.

Vochtig hout verbrandt onvolledig, waardoor veel ongezonde stoffen vrijkomen. Bovendien stinkt het. Het is niet verboden, maar wel zeer ongezond voor de stoker en voor de omwonenden. Wij pleiten voor stokers die helemaal B.O.S. zijn: Bewust voor Omgeving Stokers!