Stadsvogels tellen in de gemeente Heusden

22-02-2020

Foto: MUS-teller tijdens telling – Peter Elkelder

Vogels tellen kun je met je ogen en met je oren. Hoe dat gaat vertelt Jelle Abma, werkzaam bij Sovon, op dinsdagavond 10 maart. Hij vertelt over de resultaten en hoe je mee kunt doen. De avond is onderdeel van het project Dorpsnatuur in Heusden van de Natuur- en Milieuvereniging gemeente Heusden. Aanvang is om 20.00 uur in Buurthuis De Stulp, Admiraalsweg 100, 5151 MR Drunen. De zaal is open vanaf 19.30 uur. De koffie en thee staan klaar. Graag aanmelden via info@natuurenmilieuheusden.nl

Het Meetnet Urbane Soorten is hét ‘citizen science’ telproject van Sovon Vogelonderzoek Nederland. Dankzij relatief eenvoudige tellingen in dorpen en steden weten we hoe het met stadsvogels gaat. Geen leefgebied van vogels is zo veranderlijk als het stedelijke gebied. Plantsoenen verdwijnen, nieuwe woonwijken verschijnen. Gelukkig is er steeds meer aandacht voor vogels in dorpen en steden. Sinds 2007 voert Sovon, MUS-tellingen uit. Het doel is om meer informatie te verzamelen over de aantals-ontwikkeling en verspreiding van algemenere stadsvogels, zoals de Huismus, Gierzwaluw en Merel. MUS is door zijn opzet een eenvoudig en weinig tijd kostende methode om vogels te tellen. Een telling kost maximaal twee uur. Als je de stadsvogels op zicht en geluid kunt herkennen, kun je meedoen.

Doe mee
Op de avond bespreken we de verschillende vogelsoorten die geteld worden: hun gedrag, geluid en typische kenmerken. Ook leggen we de methode precies uit en de resultaten tot nu toe. In en rond Breda zijn nog niet veel mensen die vogels in de stad of omgeving tellen. Met deze avond willen we meer tellers motiveren om vogels te tellen in de gemeente Heusden. Er is ook uitleg over het invoeren van de telgegevens in Avimap en over de online MUS-cursus.

Reacties

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *


De verificatie periode van reCAPTCHA is verlopen. Laad de pagina opnieuw.