Pioniers in stad en dorp: ganzen

24-06-2020

Canadese Gans (Branta canadensis)

De aantallen ganzen nemen toe in Nederland; niet alleen op het platteland maar ook in stad en dorp. In Den Bosch zie je hele kuddes Canadese en Grauwe ganzen luid gakkend in woonwijken in de bermen lopen, onder andere in de Helftheuvel. In Vlijmen-Noord zie je ze nu ook in en om de nieuw aangelegde waterberging.

Eind jaren zeventig waren er 100-150 Grauwe ganzen in Nederland; de soort stond hier op de Rode Lijst met bedreigde soorten. Inmiddels gaan we richting 100.000 Grauwe ganzen in ons land. De Grauwe gans herstelde zich dus spectaculair van zijn voormalige Rode Lijst-status. In 2005 werden voor het eerst broedgevallen binnen de bebouwing gezien; nu broedt hij op grote schaal (duizenden broedparen) tot diep in stedelijk gebied.

Ook steeds meer Canadese ganzen en nijlganzen broeden in de bebouwde omgeving. Je vindt ze in parken, waterrijke wijken en sloten met rietkragen in allerlei soorten wijken. Ze profiteren van het aanwezige water en de grasvlakten. En eilandjes in het water bieden een veilige broedplek. De tendens om steeds meer waterbergingen aan te leggen zal ganzen verder in de kaart spelen, zoals in Vlijmen-Noord nu ook gebeurt. Frequent gemaaide gazons en bermen bieden bovendien uitstekende foerageermogelijkheden.

Een andere reden voor het succes van de gans in de stad is de predatiedruk; die is in het algemeen lager dan buiten de stad. Bij populatiebeheer blijven de stad-ganzen vaak ook buiten schot. Aan het einde van het broedseizoen vertrekken ze vaak weer vanuit de bebouwde omgeving naar het buitengebied.

In Den Bosch heeft de gemeente in 2019 geprobeerd de ganzen van sportvelden, golfbanen en strandbaden te weren of te verjagen. Dat leek toen niet erg succesvol. De noodzaak zal dit jaar vanwege Corona minder groot geweest zijn.
In de gemeente Heusden zijn de aantallen en de overlast tot nu toe beperkt.

In het project ‘Dorpsnatuur in Heusden’ richten de Natuur- en Milieuvereniging gemeente Heusden (NMVH) zich op het stimuleren van de biodiversiteit in de bebouwde omgeving. Als je zin hebt om daar aan mee te werken, laat het dan weten via info@natuurenmilieuheusden.nl.

Reacties

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *


De verificatie periode van reCAPTCHA is verlopen. Laad de pagina opnieuw.