Op naar het ‘nieuwe mooi’ in de tuin

De hele winter zaten we veel thuis en binnen. Dan is een ommetje in de natuur mooi. Je komt er nog eens iets tegen dat niet in je eigen tuin te zien is. Veel meer verschillende planten, insecten, vogels en zoogdieren vergeleken met wat je in je eigen tuin ziet. Wilde planten, ransuilen, spechten, reeën en nog veel meer. Waarom niet de natuur naar je eigen tuin halen? Volgens hoogleraar ecologie Louise Vet moeten we af van ‘het

netheidssyndroom in de tuin’. Naar een ‘nieuw normaal’ met het ‘nieuwe mooi’.

Tuinen moeten ‘mooi’ zijn. Maar wat is ‘mooi’? Dat niet alleen de gemiddelde burger daarover twijfelt hebben we het afgelopen jaar in de kranten kunnen lezen. Dan kom je koppen tegen als: ‘vlindertuin met de grond gelijkgemaakt’. Wat we ‘mooi’ vinden heeft onder andere te maken met de eigen opvoeding en opleiding. En met wat de tuincentra van deze tijd aanbieden.

De eigen opvoeding kun je niet meer veranderen. Wat je wel kunt doen is je openstellen voor ontwikkelingen in de maatschappij. Een van die ontwikkelingen is dat we steeds meer ruimte voor landbouw, wegen, bedrijven en huizen nodig hebben. En er zo steeds minder ruimte voor natuur. Er is nu al zo weinig natuur dat veel soorten uitsterven. Zolang er nog steeds meer mensen komen, zal de ruimte voor de natuur alleen maar nog verder afnemen.

Wat dan helpt is de ruimte die wordt ingenomen door de mens te vergroenen. Zodat de planten en dieren die hun toevlucht in stad en dorp hebben gezocht, niet alsnog uitsterven. Jouw tuin kan daar daarbij helpen. En dat kan op verschillende manieren. Zorg dat maximaal een derde van de tuin steen is, en twee derde groen. Zet er planten in die bestaat uit een mix van bomen, heesters en vaste planten. Zorg voor schuilplekken en nestplaatsen voor dieren. Zorg dat er water is. En tuinier gifvrij. Beetje te veel tegelijk en te moeilijk?

Kan alleen een grote bloem, die maar kort bloeit en verder niets oplevert voor insecten en vogels, mooi zijn? Je zou het kunnen omdraaien: kijken of er tussen inheemse planten ook planten zijn die jij mooi vindt. Deze zijn er!
En kies dan het liefst soorten die in verschillende maanden bloeien. Liefst van zo vroeg mogelijk tot zo laat mogelijk in het jaar. Het aandeel gekweekte soorten die nog maar weinig nectar en stuifmeel produceren wordt kleiner. En er komen steeds meer inheemse en wildere soorten in het assortiment van de tuincentra. Vaak kun je bij de productinformatie terug vinden of het een inheemse soort of een exoot is. En in hoeverre de soort goed is voor insecten of vogels. Mooi en nuttig tegelijk blijkt dan heel goed te kunnen.

Is de enige mooie tuin een strakke aangeharkte tuin? Realiseer je dan dat in zo’n tuin in de herfst voor vogels niets meer te eten valt, een egel niet meer kan schuilen. Als je je realiseert wat er allemaal aan insecten, vogels en zoogdieren in je tuin rondloopt en vliegt, is dat eigenlijk veel mooier. Leer het waarderen! Het nieuwe mooi!

De miljarden mensen op deze aarde willen wonen, reizen, werken, voedsel produceren, recreëren. Tot nu toe gaat dat alles ten koste van de natuur en de biodiversiteit. Een deel van de oplossing is stapeling van functies, zodat we de teruggang in natuur en biodiversiteit temperen. Wonen in een huis met een tuin die bijdragen aan de biodiversiteit. Wegen en rails met biodiverse bermen, landbouw die natuur inclusief wordt, recreëren en rekening houden met flora en fauna. Dat zal het ‘nieuwe normaal’ worden, en daarbinnen zullen we het ‘nieuwe mooi’ gaan vinden.

In het project ‘Dorpsnatuur in Heusden’ richten de Natuur- en Milieuvereniging gemeente Heusden (NMVH) zich op het stimuleren van de biodiversiteit in de bebouwde omgeving.
Dit project wordt mede mogelijk gemaakt door financiële bijdragen van de Provincie Noord-Brabant, gemeente Heusden, en Het Groene Woud.
Als je zin hebt om daar aan mee te werken, laat het dan weten via info@natuurenmilieuheusden.nl.