Nieuwsbrieven Weidevogels 2017

Natuur- en Milieuvereniging Gemeente Heusden – Nieuws Nieuwsbrieven Weidevogels Nieuwsbrieven Weidevogels De Weidevogelbeschermingsgroep Waalwijk, werkzaam in Waalwijk en Heusden, blijft actief. We ontvingen twee nieuwsbrieven.

Nieuwsbrief No.3 bericht over de tellingen in mei van elk van de 7 groepen in de verschillende gebieden. Onder ander een interessante observatie van predatie door kraaien. Nieuwsbrief No.4 geeft een overzicht van alle tellingen in 2017. In totaal zijn 231 legsels gevonden, iets meer dan de 221 van vorig jaar. Vooral predatie blijkt een groot probleem.