…maar ondertussen onderkent iedereen het belang van goede ventilatie

Hoe we ons gaan wapenen tegen het Corona virus blijft voorlopig voortschrijdend inzicht. Wel raakt men overtuigd dat goede
ventilatie onderdeel uitmaakt van de voorkoming van besmetting. Voor meer hierover, lees dit.
Goede ventilatie is het verversen met buitenlucht. In dat geval is het toch prettig als de beschikbare verse buitenlucht van goede
kwaliteit is. De werkgroep luchtkwaliteit wil dat bespreekbaar maken. Ziet u ook het belang van goede luchtkwaliteit? Wij zijn blij
met medestanders en willen onze werkkracht graag uitbreiden. Aanmelden kan via info@natuurenmilieuheusden.nl .