Lezing ‘De Das’ – van uitgestorven tot alom aanwezig

Datum:Woensdag 8 maart 2023
Tijd:19:30 uur
Locatie:Buurthuis De Mand (Caleidoscoop) op de Vliedberg in Vlijmen.
Aanmelden via: info@natuurenmilieuheusden.nl.

In de loop van de 20 e eeuw verdween de das uit onze regio. Uitzetacties in de jaren negentig waren zeer succesvol. Inmiddels is de das weer goed vertegenwoordigd in onze provincie en ook in de gemeente Heusden.

Op woensdag 8 maart geeft Ton Popelier een lezing over de das: het leven van de das door het jaar heen. En over de das in verleden, heden en toekomst in Nederland.

De das verdween uit ons landschap door jacht, stroperij, de groei van steden en dorpen, en verslechtering van zijn biotoop door ruilverkavelingen en intensivering van de landbouw. In het begin jaren negentig hebben uitzetacties van Das & Boom in samenwerking met Brabants Landschap en Natuurmonumenten ervoor gezorgd dat de Das weer voet aan de grond kreeg in Midden-Brabant. Sindsdien gaat het goed met de das, volgens sommigen zelfs té goed. Toch krijgt maar een enkeling ooit een das in levenden lijve te zien. Door zijn verborgen levenswijze blijft hij voor de meesten een grote onbekende. In deze lezing geeft Ton Popelier een kijkje in het leven van de das, door de seizoenen heen. In het tweede deel van de lezing gaat hij in op de ontwikkeling van de dassenpopulatie in de regio.

Ton Popelier was vrijwilliger bij Dassenwerkgroep Brabant en Das & Boom. Al 30 jaar monitoort hij de dassenpopulatie in Het Groene Woud en kan daarom veel vertellen uit eigen ervaring. Verder is hij coördinator Brabant van het landelijke wolvenmeldpunt en actief betrokken bij het monitoren van de grote roofdieren. Ook is hij lid van Natuurwerkgroep Liempde.

Wil je meer te weten komen over het leven van de das? Kom dan naar deze lezing! Graag aanmelden via info@natuurenmilieuheusden.nl .

In het project ‘Dorpsnatuur in Heusden’ richt de Natuur- en Milieuvereniging gemeente Heusden (NMVH) zich op het stimuleren van de biodiversiteit in de bebouwde omgeving.
Dit project wordt mede mogelijk gemaakt door financiële bijdragen van de Provincie Noord-Brabant en de Gemeente Heusden.