Heusden moet groener – te beginnen in Venne-Oost

28-01-2020

Als we het over natuur en biodiversiteit hebben denken we vaak aan onze natuurgebieden. Maar ook in de bebouwde omgeving zijn veel planten en dieren aanwezig. En omdat de bebouwing een steeds grotere ruimte inneemt, wordt de biodiversiteit daar ook steeds belangrijker.

Samen met de gemeente gaan we proberen de biodiversiteit in de bebouwde kommen van Heusden te verhogen; te beginnen in Venne-Oost. De gemeente gaat dat doen door in de openbare ruimte de beplanting aan te passen en het groenonderhoud te extensiveren.
Samen met de gemeente willen in het voorjaar plantmateriaal en nestkasten met korting ter beschikking stellen aan de bewoners in Venne-Oost (gesponsord door de gemeente).

We willen graag weten of de actie ook echt helpt. Om daar achter te komen, kun jij ook meehelpen. Om te beginnen met door te geven wat er zoal in jouw tuin voorkomt. Daarbij we vooral geïnteresseerd in een aantal doelsoorten: huismus, gierzwaluw, merel, egel, eekhoorn, vleermuizen, boomblauwtje, citroenvlinder.
Maar het is natuurlijk ook interessant om te weten wat er verder nog in jouw tuin zit. Niet alleen dieren, maar ook planten.

Op waarneming.nl hebben we Venne-Oost als gebied aangemaakt op waarneming.nl/locations. Na aanmelden, kun je via de tab ‘Waarnemingen’ jouw eigen waarnemingen invoeren.

We zouden het op prijs stellen als je regelmatig, bijvoorbeeld eens per maand, jouw waarnemingen doorgeeft. Zie je iets speciaals, laat het dan ook weten via info@natuurenmilieuheusden.nl. Dan kunnen we het meenemen in Digituurlijk, onze digitale maandelijkse nieuwsbrief. Klik hier voor het abonneren op Digituurlijk

Het is de bedoeling zoveel mogelijk bewoners van Venne-Oost enthousiast te krijgen.
De komende maanden gaan we de plannen verder uitwerken.
Als je zin hebt om daar aan mee te werken, laat het dan weten via info@natuurenmilieuheusden.nl.