Dorpsnatuur op de Vliedberg

De Natuur- en Milieuvereniging gemeente Heusden (NMVH) is bezig om samen met Buurt Bestuurt op de Vliedberg, de gemeente en inwoners van de wijk proberen de biodiversiteit op de Vliedberg te verbeteren. En dan gaat het om de biodiversiteit in de openbare ruimte als in particuliere tuinen. We gaan dat doen via voorlichting (lezingen, wandelingen, cursussen) en via het beschikbaar stellen van plantmateriaal. Daarbij richten we ons op een aantal doelsoorten die het moeilijk hebben: huismus, gierzwaluw, merel, egel, eekhoorn, vleermuizen, boomblauwtje en citroenvlinder. 

Als eerste zijn we gestart met het maken van een wijkbeschrijving: daarin staat een beschrijving van de biodiversiteit op dit moment. Die hebben we geïnventariseerd middels wijkwandelingen (vooral gericht op vleermuizen en openbaar groen) in de periode april t/m augustus 2021. Verder hebben we de plantensamenstelling in bermen bepaald, in juni en september. Verder gebruiken we waarnemingen uit openbare bronnen zoals www.waarneming.nl en  www.tuintelling.nl . Zo kunnen we over een paar jaar ook vast stellen hoeveel effect deze actie heeft gehad.

Voor komend najaar, winter en voorjaar staan lezingen, wandelingen en cursussen op het programma. Lezingen over planten, vlinders, vogels, vleermuizen en insecten; maar ook over hoe je een biodiverse tuin inricht. In het voorjaar van 2022 gaan we een plantencursus organiseren. In onze agenda (https://natuurenmilieuheusden.nl/category/agenda/ ) vind je de laatste informatie hierover.
Daarnaast kan jij natuurlijk zelf gaan kijken wat er zoal voorkomt. Om te beginnen door de biodiversiteit in je eigen tuin te inventariseren. Niet veel mensen weten wat je precies kunt doen voor meer biodiversiteit in je tuin, daarom is er nu de Biodiversiteitswijzer.

In het project ‘Dorpsnatuur in Heusden’ op de Vliedberg richten Natuur- en Milieuvereniging gemeente Heusden (NMVH) en Buurt Bestuurt op de Vliedberg zich op het stimuleren van de biodiversiteit in de bebouwde omgeving. Dit project wordt mede mogelijk gemaakt door financiële bijdragen van de Provincie Noord-Brabant, gemeente Heusden en Buurt Bestuurt op de Vliedberg. Als je zin hebt om daar aan mee te werken, laat het dan weten via info@buurtbestuurtopdevliedberg.nl  of info@natuurenmilieuheusden.nl .