Dorpsnatuur in Venne-Oost; een voorlopig eindverslag

De Natuur- en Milieuvereniging gemeente Heusden (NMVH) heeft het projectplan van ‘Dorpsnatuur in Venne-Oost’ grotendeels uitgevoerd. Zowel de tuinen als het openbaar groen zijn groener en biodiverser geworden. In de tuinen door de bijna 5.000 planten en nestkasten die in april zijn verspreid in de wijk. In de openbare ruimte door extensivering van het openbaar-groenbeheer. Maar het kan natuurlijk altijd beter. Daarom gaan we door met fase twee.
Het project werd financieel ondersteund door de gemeente Heusden en Het Groene Woud.

Als we het over natuur en biodiversiteit hebben denken we vaak aan onze natuurgebieden. Maar ook in de bebouwde omgeving zijn veel planten en dieren aanwezig. En omdat de bebouwing een steeds grotere ruimte inneemt, wordt de biodiversiteit daar ook steeds belangrijker.

Heusden is een landelijke gemeente met relatief veel natuur. Toch is al 14.4% van de oppervlakte bebouwd, en 3.4% verkeersterrein. Al met al 17% (cijfers 2015).
Verder hebben we nog 58% agrarisch terrein, waar het ook slecht is gesteld met de biodiversiteit.
Met de vele woonwijken, industrieterreinen en zonneparken in aanbouw zal de ‘rode ruimte’ steeds groter worden.

Dus steeds meer reden om flora en fauna te helpen zich te vestigen buiten de natuur- en landbouwgebieden. Soorten zijn verhuisd van natuurgebieden naar landbouwgebieden. Door de intensivering van de landbouw is er nu een trek van landbouwgebied naar de bebouwde omgeving.
Denk niet dat jouw tuin zo klein is dat hij er niet toe doet. Alle tuinen in Nederland nemen zes keer de oppervlakte van de Oostvaardersplassen in. Tuinen aantrekkelijk inrichten voor insecten, vogels en zoogdieren levert dus zeker wel wat op! En daarbij telt jouw tuin ook mee! Plant meer inheemse planten!

De gemeente doet dat door in de openbare ruimte de beplanting aan te passen en het groenonderhoud te extensiveren. In 2021 is gestart met het extensiveren van het openbaar groen op tien locaties in de wijk. De NMVH onderzoekt jaarlijks hoe de plantensamenstelling op de locaties verandert.

In april van dit jaar zijn plantmateriaal en nestkasten met korting ter beschikking gesteld aan de bewoners in Venne-Oost; in totaal meer dan 5.000 stuks! Verschillende soorten vaste planten, uitgezocht op hun bijdrage aan de biodiversiteit. Omdat ze veel stuifmeel of nectar produceren voor insecten of omdat ze bessen maken voor vogels in het najaar, bijvoorbeeld honingbes, lijsterbes, krentenboompje. Andere soorten bieden vogels bescherming bij onraad, bijvoorbeeld vuurdoorn, liguster. Daarnaast waren er drie soorten nestkasten: voor huismus, vleermuis en gierzwaluw.

Een bijzondere categorie waren de biologisch geteelde wilde inheemse planten van Kwekerij Goede-Planten uit Haarsteeg. Die soorten zijn minder bekend en soms wat lastiger in het onderhoud. Maar ze zijn inheems en niet doorgekweekt en daardoor vaak aantrekkelijker voor lokale insecten en vogels. Ondanks deze onbekendheid was het aanbod al na een week uitverkocht!

Omdat het nog beter kan, gaan we door met het organiseren van lezingen, een plantencursus, en met de monitoring van de plantensamenstelling van het openbaar groen in de wijk.

In het project ‘Dorpsnatuur in Heusden’ richt de Natuur- en Milieuvereniging gemeente Heusden (NMVH) zich op het stimuleren van de biodiversiteit in de bebouwde omgeving. Dit project in Venne-Oost werd mede mogelijk gemaakt door financiële bijdragen van de Gemeente Heusden en Het Groene Woud.