Dorpsnatuur in Heusden – voedseltips vogels

09-02-2020

Als je veel vogels in je tuin hebt, zit het goed met de biodiversiteit. Die vogels hebben dan voldoende eten, bijvoorbeeld insecten en zaden. Ze hebben mogelijkheid tot voortplanten, nestgelegenheid. En ze hebben gelegenheid om te schuilen bij gevaar, bijvoorbeeld in dichte heggen en struiken. Dit zijn de drie V’s die vogels nodig hebben: voedsel, voortplanting en veiligheid.

Dit stuk gaat vooral in op voedsel. Idealiter is er in elk seizoen voedsel voor vogels voorhanden.
In het voorjaar zijn zuurbes en klimop besdragend. En in de zomer dragen lijsterbes, meidoorn en zoete kers hun vruchten. Spreeuwen komen erop af. Planten die in het najaar rijpe vruchten dragen zijn vlier, kardinaalsmuts en rode kornoelje; maar ook appel en druif zijn aantrekkelijk; vooral merels en zanglijsters zijn hier dol op. Er zijn ook planten die tot in de winter vrucht dragen. Dat zijn soorten als Gelderse roos, vuurdoorn en gewone liguster en dwergmispel. Wintergasten als kramsvogel en koperwiek houden ervan. Om tot vrucht te komen moeten bloemen bestoven worden, vaak door insecten. Plant dus niet alleen de bovengenoemde soorten aan, maar ook bloemen. Het liefst inheemse vaste planten, en zorg er voor dat je het hele jaar bloeiende planten in de tuin hebt. Veel soorten bloeien in voorjaar en zomer. Maar er zijn ook diverse soorten die in herfst, winter en vroege voorjaar bloeien. In de herfst zijn dat bijvoorbeeld herfstaster en hemelsleutel; in de winter gaat het om winterheide en klimop, en in het vroege voorjaar om voorjaarshelmbloem en pinksterbloem.
De insecten die van deze planten leven, bestuiven niet alleen de vruchtbomen. Ze zijn ook voedsel voor insecten etende vogels als roodborst.

Op https://www.vogelbescherming.nl/in-mijn-tuin/tuininrichting vind je nog veel meer geschikte planten en andere tuintips voor vogels.

In het project ‘Dorpsnatuur in Heusden’ richten de Natuur- en Milieuvereniging gemeente Heusden (NMVH) zich op het stimuleren van de biodiversiteit in de bebouwde omgeving. Om mee te beginnen richten we ons op de wijk Venne-Oost in Drunen.

Het is de bedoeling dat zoveel mogelijk bewoners van Venne-Oost mee gaan doen.
Als je zin hebt om daar aan mee te werken, laat het dan weten via info@natuurenmilieuheusden.nl; en dat kan ook als je niet in Venne-Oost woont.

Reacties

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *


De verificatie periode van reCAPTCHA is verlopen. Laad de pagina opnieuw.