Dorpsnatuur in Heusden – vleermuizen in Venne-Oost en Landgoed Steenenburg

22-02-2020

In Nederland komen 17 soorten vleermuizen voor. Veel ervan leven in de buurt van mensen. Ze kunnen op verschillende manieren gebruik maken van huis en tuin: om te eten, paren, jongen krijgen of overwinteren. Overdag slapen vleermuizen hangend op hun kop of weggekropen op plekken waar ze moeilijk te bereiken zijn voor hun vijanden. Ze zitten op warme, droge plekken in huis of in een boomholte. Vleermuizen verhuizen regelmatig. Elke avond in de schemering worden ze wakker en vliegen ze uit op zoek naar voedsel.

In januari heeft een aantal leden van de vleermuizen werkgroep Brabant een bezoek gebracht aan een aantal overwinteringsplaatsen voor de vleermuizen. De algemene indruk was dat het niet goed gaat met de vleermuizen op de onderzochte plaatsen. In kelders onder een kerk vonden ze dit jaar maar een watervleermuis. De oorzaak hier moet gezocht worden in het veranderen van de luchtstromen. Om de kerkvloer droger te houden heeft men de gehele kelder rond in de wanden ontluchtingsgaten geboord. De ruimtes waren nog wel vochtig genoeg maar er is meer luchtcirculatie en daar houdt de watervleermuis niet van.

Bezoek aan een gerestaureerd oud fort, in het verleden nog onderdeel van de Hollandse waterlinie, leerde dat de hele ruimte nu hetzelfde klimaat had. Vroeger waren er gradiënten in de ruimte, waardoor er verschillende soorten zaten. Na de restauratie had de hele ruimte een en hetzelfde klimaat. Iedere soort wil als het mogelijk is zijn eigen temperatuur en vochtigheid. Na restauratie zie je bijna altijd dat de populatie het moeilijk krijgt om zich aan te passen aan de nieuwe situatie.

Wat ook opvallend is dat de vleermuizen dit jaar niet verstopt zitten in allerlei spleten en gaten, ze hangen bijna overal gewoon aan het plafond en de muur hieruit blijkt dat ze nog geregeld op jacht gaan en niet echt in winterslaap zijn. Het is nog steeds geen winter daarom gaan ze nog geregeld op jacht.

Op het landgoed Steenenburg kwamen in 2009 nog zeven soorten vleermuizen voor. Nu zijn dat er nog maar vier: de Gewone dwergvleermuis, Ruige dwergvleermuis, Rosse vleermuis en de laatvlieger. Verdwenen zijn de watervleermuis, franjestaart en de Gewone grootoorvleermuis. De achteruitgang is te wijten aan een aantal factoren: meer verstoring na aanleg van het Ei van Drunen, meer verlichting, meer algengroei op de vijvers, en het verwijderen van verschillende kraamkamerbomen op het Landgoed.

Komende zomer gaan we voor de leden van onze vereniging wandelingen organiseren in de wijk Venne Oost. In de vroege avond gaan we dan kijken en luisteren hoeveel vleermuizen er rond vliegen in deze wijk. We maken gebruik van bat-detectors; deze apparaatjes maken de geluiden die de vleermuizen voortbrengen hoorbaar voor mensen. Elke vleermuissoort brengt z’n eigen geluid voort. Zo kunnen we de vleermuis goed lokaliseren, en bepalen welke soort het is.

We zullen met wat geluk versteld staan wat we horen en zien.

Ga voor meer informatie en tips over een vleermuisvriendelijke tuin naar www.zoogdiervereniging.nl/vleermuizen of vleermuizeninbrabant.nl.

Heb je interesse in vleermuizen in onze gemeente en/of wil je meehelpen met het project ‘Dorspnatuur in Heusden’, laat het dan weten via info@natuurenmilieuheusden.nl.

Reacties

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *


De verificatie periode van reCAPTCHA is verlopen. Laad de pagina opnieuw.