Dorpsnatuur in Heusden – Natuur-inclusief (ver)bouwen

20-04-2020

Sommige vogels en vleermuizen kiezen juist onze huizen als om hun jongen groot te brengen of als slaapplaats in de winter. Vaak merken we dat niet eens, maar voor deze soorten zijn onze huizen onmisbaar voor hun voortbestaan. Als wij mensen onze huizen gaan verbouwen of isoleren, gaat dat vaak ten koste van een aantal vogel- en vleermuissoorten. En dat is jammer. Niet alleen omdat soorten als huismus en gierzwaluw wettelijk beschermd zijn, maar ook omdat ze nuttig zijn. Gierzwaluwen en vleermuizen zijn heel goede insectenvangers; zij vangen per individu duizenden muggen per dag.

Vogels en vleermuizen delen al honderden jaren hun woonruimte met de onze. Maar door isolatie, het afdichten van gaten en kieren onder daken, en door verstening van onze omgeving hebben deze soorten het moeilijk gekregen. Bij natuurinclusief (ver)bouwen wordt al op de tekentafel rekening gehouden met vleermuizen en vogels, door het aanbrengen van nestgelegenheden. En door rekening te houden met voedselvoorziening voor deze soorten. In het project ‘Heel Brabant bouwt natuurinclusief’ werken de Zoogdiervereniging, Vogelbescherming Nederland, de Provincie Noord-Brabant, en een aantal Brabantse gemeentes samen. Heusden doet (nog?) niet mee.

In de ‘Toolbox natuurinclusief bouwen’ op bouwnatuurinclusief.nl is informatie te vinden over natuurinclusief bouwen en renoveren, en over voedselbeschikbaarheid voor vogels en vleermuizen. Er is een afzonderlijke sectie gemeentes, die suggesties geeft voor openbaar groen, gebouwen en voor gebouw-gebonden groen. Daarnaast is er ook een sectie voor particulieren. Daar vind je advies op maat als je zelf wil bouwen of verbouwen; en welke eenvoudige maatregelen je zelf kunt nemen om je eigen omgeving vogel- en vleermuisvriendelijk te maken. En uiteraard profiteren bijen en vlinders hier van mee.

Op checklistgroenbouwen.nl/advies-op-maat vind je gedetailleerde tips voor jouw (ver)bouwplannen. Na het beantwoorden van een beperkt aantal vragen, krijg je daar advies op maat. En dan blijkt dat het helemaal niet duur of ingewikkeld hoeft te zijn om vogels en vleermuizen een handje te helpen.

In het project ‘Dorpsnatuur in Heusden’ richt de Natuur- en Milieuvereniging gemeente Heusden (NMVH) zich op het stimuleren van de biodiversiteit in de bebouwde omgeving. Het is de bedoeling dat zoveel mogelijk bewoners mee gaan doen. Als je zin hebt om daar aan mee te werken, laat het dan weten via info@natuurenmilieuheusden.nl

Reacties

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *


De verificatie periode van reCAPTCHA is verlopen. Laad de pagina opnieuw.