Dat gaat naar Den Bosch toe

Het afval van de gemeente Heusden gaat naar Den Bosch toe. Meer precies: de Afvalstoffendienst brengt het daar. Op vrijdag 9 maart toog een twintigtal belangstellenden uit de gemeente Heusden, uitgenodigd door de Natuur- en Milieuvereniging gemeente Heusden naar Den Bosch. Doel: om met eigen ogen te aanschouwen wat er met hun afval gebeurt, daar aan de Titaniumlaan.

De Afvalstoffendienst ’s-Hertogenbosch verzamelt niet alleen het afval van die gemeente, maar ook in een aantal gemeentes in de buurt, waaronder dus Heusden. Met 130 medewerkers en 60 voertuigen haalt ze het afval op bij zo’n 120.000 huishoudens en ruim 3.000 bedrijven. De Afvalstoffendienst heeft geen winstdoelstelling, en werkt op een markt-conforme kostprijsbasis. Daarnaast kunnen gemeenten afspraken maken op het gebied van Social Return, een aanpak om meer werkgelegenheid te creëren voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

In Heusden vindt omgekeerd inzamelen plaats: alle afval dat gerecycled kan worden, wordt opgehaald. Het gaat dan om textiel, glas, kunstof, papier, PMD, metaal, wasmachines, computers, KleinChemischAfval. Eigenlijk alle afval dat in de gemeente wordt ingezameld, of naar de gemeentewerf wordt gebracht.
Grijs afval, dat naar de verbrandingsoven gaat, moeten de inwoners zelf wegbrengen.

De locatie op Treurenburg is voornamelijk een overslagstation. Volle vuilniswagens uit o.a. Heusden rijden ernaartoe, en storten het bulk-afval in een hal. Deels wordt het voorgesorteerd, om zo hoogwaardig mogelijk te kunnen hergebruiken. Wasmachines worden bevoorbeeld al gescheiden in glas, beton-contragewicht en metaal. Aan het eind van de dag moet de hal leeg zijn, in verband met brand- en ontploffingsgevaar.
Zelfde soorten (kleine) afvalstromen uit de verschillende gemeenten worden samengevoegd, en door getransporteerd naar gespecialiseerde bedrijven. Die laatste bewerken het afval zodanig dat het weer hergebruikt gaat worden.

De Afvalstoffendienst werkt zelf ook erg duurzaam. Het gebouw is gebouwd in 2011 en gelijk voorzien van gevelbeplanting, voor isolatie. Op het dak liggen zonnepanelen. Het regenwater wordt opgevangen en gebruikt voor het wassen van de auto’s. De verwarming wordt gestookt met een houtsnipper-kachel. De auto’s rijden op biogas. Vanaf mei gaan die auto’s op ‘eigen’ gas rijden. Vanaf dan gaat er ook warmte naar de waterzuivering daar dichtbij. Daar wordt de warmte gebruikt om een vergistingsinstallatie te laten werken. Het biogas dat daarbij gemaakt wordt gaat vervolgens deels naar de Afvalstoffendienst, en deels naar Heineken. Een mooi voorbeeld van lokaal circulair werken!