Bouwwoede en biodiversiteit

28-04-2020

Nederland telt zo’n 48.000 soorten planten en dieren. Hoeveel daarvan in de bebouwde omgeving weten we niet precies. Voor enkele vogelsoorten, zoals huismus en gierzwaluw, is bekend dat bebouwd gebied zelfs de belangrijkste habitat is. Ook voor de slechtvalk geldt dit. Er zijn ook soorten die veel voorkomen in stedelijk gebied, maar er niet volledig afhankelijk van zijn: bijvoorbeeld de ekster, groenling, huiszwaluw, kauw, merel, slechtvalk, spreeuw, Turkse tortel en zwarte roodstaart. In totaal is 6% van de vogels voor zijn voortbestaan (mede) afhankelijk van de bebouwde omgeving.

Ook een aantal planten, mossen en korstmossen vinden we vooral binnen de bebouwde kom. Vaak zijn het planten die verder naar het zuiden op rotsen groeien, klein glaskruid, muurfijnstraal en kruipklokje. Of verwilderde sierplanten als tongvaren en muurleeuwenbek. In stad en dorp handhaven ze zich op steen.
We vinden niet alleen mensen, vogels en planten in dorp en stad. Ook predatoren zien we er steeds meer: vos, das en steenmarter bijvoorbeeld.

Wetenschappers zijn tot de conclusie gekomen dat een kleine 10% van de soorten planten en dieren afhankelijk zijn van stad en dorp. Op 48.000 soorten in Nederland praten we dan wel over meer dan 4.000 soorten!
De bouwwoede in Nederland zou moeten leiden tot een florerende stadsflora en -fauna. Toch zijn in Nederland de stadsvogels harder achteruitgaan dan alle andere vogels. Sinds 1990 is er een teruggang met 60%; meer dan de helft is verdwenen! Die bouwwoede zorgt er namelijk ook voor dat steeds meer groen wordt opgeofferd aan stenen en asfalt.

Het is dus de moeite waard om je in te zetten voor flora en fauna rondom jouw huis!
En gezien de bouwplannen in Nederland zal die inzet alleen maar belangrijker worden.

In het project ‘Dorpsnatuur in Heusden’ richt de Natuur- en Milieuvereniging gemeente Heusden (NMVH) zich op het stimuleren van de biodiversiteit in de bebouwde omgeving.

Het is de bedoeling dat zoveel mogelijk bewoners mee gaan doen.
Als je zin hebt om daar aan mee te werken, laat het dan weten via info@natuurenmilieuheusden.nl

Reacties

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *


De verificatie periode van reCAPTCHA is verlopen. Laad de pagina opnieuw.