Aanpak van houtstook wordt een gemeentelijke bevoegdheid

Voor gemeenten die willen handhaven op overlast is het onduidelijk wanneer het schadelijk is en ingrijpen noodzakelijk is. Vanaf 1 januari 2021 wordt de aanpak van houtstook een gemeentelijke bevoegdheid. Goede voorlichting aan particulieren die hout stoken kan ook leiden tot minder overlast. Er zijn gemeenten die hier al goed mee bezig zijn zoals de gemeenten Den Haag, Laren en Zeist. Kijk op bijvoorbeeld www.denhaag.nl/schoner-hout-stoken als je hout schoner wilt stoken.

Zomaar een berichtje overgenomen uit een nieuwsbrief dat heeft gemaakt dat de Natuur en Milieuvereniging gemeente Heusden op dinsdagavond 5 november a.s. een thema-avond organiseert over luchtkwaliteit in de gemeente Heusden. De lezing is om half acht in De Remise in Drunen.
Per 1 juli 2019 is de VNG Model Verordening kwaliteit vergunningverlening, toezicht en handhaving omgevingsrecht aangepast. Dit kan gevolgen hebben voor de verordening en de kwaliteitseisen die lokaal zijn opgesteld. Wij zijn heel benieuwd welke afspraken de gemeente met de Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant (OMWB) heeft gemaakt. Die in haar rapport “niet vinken maar vonken” van 12 oktober 2018 schrijft over dit onderwerp; “Voor de beste ‘taakverdeling’ tussen deelnemer en de OMWB moet dus nog het nodige besproken worden met elkaar”.

Ook de gemeente zal op deze avond aanwezig zijn om de veranderingen in de bevoegdheid toe te lichten. Na de pauze krijgen de aanwezigen de gelegenheid vragen te stellen aan de deskundigen waar ook wethouder Mart van de Poel bij zal aansluiten.
Voor meer informatie over programma en sprekers: volg ons in de komende weken op sociale media, regiokranten en onze website www.natuurenmilieuheusden.nl